Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2015. november 16-tól 24-ig tartott földárveréseken nyertes licitálók neveit, a földek helyrajzi számával és annak esetleges volt bérlőjének a nevével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 24.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

 

                                                                      

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek küldött elektronikus
levele megérkezett.

Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül
válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és
hatáskörrel rendelkező szervezet részére.

Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

 

Üdvözlettel:

NFA Ügyfélszolgálati Iroda

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~

Balogh Attila Márton dr., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
értelmében közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezethez.

Jelen levelemmel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(NFA) honlapján ( [1]www.nfa.hu ) megtalálható valamennyi árverési
hirdetmény, mely a földrészlet adatait, a haszonbérleti díjat, a
haszonbérlő nevét, valamint a haszonbérleti jog időtartamát is
tartalmazza. Az árverések eredményét Szervezetünk azok beérkezését
követően, folyamatosan honlapján szintén közzéteszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében „A
tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra
hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.”

Szervezetünk a fentiekre tekintettel eleget tett tájékoztatási
kötelezettségének.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Balogh Attila Márton
jogi referens
[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság
Jogi Osztály

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[3]www.nfa.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése