A felcsúti árvízcsúcs-csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztésének dokumentációja

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A felcsúti árvízcsúcs-csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztéséhez megítélt támogatáshoz kapcsolódó teljes pályázati dokumentációt:
- A pályázati kiírást
- A nyertes pályázatot
- Az elbírálási szempontokat
- A támogatás megítélésének indoklását
- A projekt költség-haszon elemzését

Amennyiben nem pályázati úton történt a támogatás megítélése, a döntést megalapozó dokumentációt:
- A projekt pályázatát
-Támogatás megítélésének indoklása
-A projekt megtérülésére vonatkozó dokumentációt (költség-haszon elemzést)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 1.

Üdvözlettel: Simor Dániel

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv - a gazdaság
COVID-válságot követő újraindításával kapcsolatos kiemelt feladataira
tekintettel - az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Üdvözlettel:

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Kisfaludy Programból nyújtott támogatások adatai megtalálhatók az alábbi
elérhetőségen:

[1]https://info.kisfaludyprogram.hu/palyaza...

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [2]HUNGARIAN TOURISM AGENCY 
   Address: H-1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

 

References

Visible links
1. https://info.kisfaludyprogram.hu/palyaza...
2. https://mtu.gov.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]