Tisztelt Debreceni Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Debreceni Vízmű Zrt. Víz-3519-8/2023. számú állásfoglalását, amelyet az EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. mélyfúrású kút tárgyában indult, majd a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megszüntetett vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során állított ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Tóth Tamás

Németh Gyula Józsefné, Debreceni Vízmű Zrt.

2 Attachments

 

Tisztelt Tóth Tamás Úr!

 

2023. augusztus 03.-án e-mail-ben keresték meg Társaságunkat közérdekű
adatigényléssel.

 

Adatigénylése az EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
mélyfúrású kút tárgyában indult,

majd a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
megszüntetett vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során,

Társaságunk által Víz-3519-8/2023. iktatószámú állásfoglalásának
megküldésére irányult.

 

Adatigénylését jelen levelünk mellékletébe csatolt, hivatkozott számú
állásfoglalás megküldésével teljesítjük.

 

Az Önök részére csatolva megküldött állásfoglalás az, amelyet a
Katasztrófavédelmi Hatóság döntése során figyelembe vett.

 

Üdvözlettel:

 

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

[1]cid:[email protected]

 

A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti
titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása,
másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

 

 

 

References

Visible links