A „Csillagtelep Szociális Célú Rehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésünkre álló adatok alapján 2016.08.29. támogatási kérelmet adott be „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” projektcím alatt a VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten pályázati felhívás keretében. A 100 % támogatási intenzitású nyertes pályázat projekt azonosítója VEKOP-6.2.1-15-2016-00006. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. december 31.

A támogatott projektkeresőben a támogatási alapadatok és a projekt összefoglalása mellett az alábbi adatok találhatóak meg.

Szerződés adatai
Projekt kezdőnapja: 2018.02.01.
Projekt befejezésének várható dátuma: 2022.12.31.
Szerződött támogatás összege: 1.699.755.944 Ft

Projekt végrehajtás adatai
Projekt befejezésének tényleges dátuma: 2022.12.31.

Kifizetések adatai
Kifizetett előleg összege: 817.241.820 Ft
Kifizetett támogatás összege: 194.675.985 Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2022.07.28.

A 2022. szeptember 29-én tartott Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén a 125. sz. előterjesztés a következő címmel szerepelt:
Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosító számú, „Csillagtelep Szociális Célú Rehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó döntés meghozatalára

Borbély Lénárd polgármester által elterjesztett anyag a következőket tartalmazta:
„A tárgyi projekt keretében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a támogatásban részesülő konzorciumi partnerei, a társasházak valósítják meg a fejlesztést. Összesen 9 db társasház utólagos homlokzati és tetőszigetelése a hátralévő műszaki feladat. A beruházás becsült értéke jelentősen meghaladja a Támogatási szerződésben rögzített összeget.”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Kérem számszerűen tájékoztasson, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 projekt azonosítójú pályázat eddig elszámolt és a még megvalósításra váró projektelemeiről, azok megvalósítási összegeiről.
2. Kérem számszerűen tájékoztasson, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 projekt azonosítójú pályázat megvalósítási összege mennyivel emelkedett a támogatási kérelemben benyújtott összeghez képest?
3. Kérem számszerűen tájékoztasson, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 projekt azonosítójú pályázatban szereplő 9 db társasház utólagos homlokzati és tetőszigetelésének megvalósítási összege mennyivel emelkedett a támogatási kérelemben benyújtott összeghez képest?
4. Kérem tájékoztasson, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 projekt azonosítójú pályázatban szereplő 9 db társasház utólagos homlokzati és tetőszigetelésére eddig miért nem történt meg?
5, Kérem küldje meg részemre a 2022. szeptember 21.-én kelt állásfoglalás tárgyú levelet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése