a Csillaghegyi Árpád fürdő fejlesztéshez kapcsolódóan

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Gyógyfürdői Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdéseimre a válaszaikat és pontos adataikat:

1. Az adatigénylés időpontjában működő Csillaghegyi Strandfürdő és úszoda kapacitására és az új Árpád fürdő megnyitását követő maximális és a várható befogadóképességet.

2. A futó beruházás tervezésekor készített üzleti tervszámait a vendégszám tekintetében az átadás utáni 3-5 évre vonatkozóan.

3. Van-e az üzleti tervszámokban megkülönböztetés aszerint, hogy a várható vendégek közül mennyien óbuda-békásmegyeri lakosok, és mennyien agglomerációból érkezők?

4. Hogyan kalkuláltak a várható vendégek kapcsán abban a tekintetben, hogy közülük mennyien érkeznek gépjárművel és mennyien tömegközlekedési eszközzel, gyalogosan vagy kerékpárral?

5. A beruházáshoz kapcsolódóan terveznek-e kerékpártárolókat, megőrzőt létesíteni? Ha igen milyen kapacitással és milyen formában?

6. A jelenlegi strand és úszoda működésében a napi átlagos vendégszám hogyan oszlik meg napon belül, mikor vannak csúcsidőszakok?

7. A Csillaghegyi Strandfürdő és úszoda meglévő kapacitásait figyelembe véve tudomásuk szerint a jelenlegi csúcsidőszakokban elegendő-e a meglévő parkolókapacitás?

8. Milyen számban bővitik, ha bővítik a beruházás kapcsán a parkolókapacitást az új fürdő telkein belül és a környék közterületein?

9. Az ásványvízpalackozó üzem megnyitását követően terveik szerint milyen tehergépjármű-forgalom terhelést jelent majd a közvetlen környezetében a szükséges logisztikai feladatok ellátása kapcsán? Ez a szállítás és rakodás telken belül történik-e vagy érint esetleg közterületeket?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 6.

Üdvözlettel:
Mihalik Zoltán

Czinege Szilvia,

1 Attachment

Tisztelt Mihalik Zoltán Úr!

 

Ezúton küldeném a Csillaghegyi Árpád fürdő fejlesztésével kapcsolatos
közérdekű adatigénylésre adott válaszainkat, melyeket közvetlenül a
kérdései mögött talál meg.

 

1. Az adatigénylés időpontjában működő Csillaghegyi Strandfürdő és uszoda
kapacitására és az új Árpád fürdő megnyitását követő maximális és a
várható befogadóképességet.

 

A jelenlegi egyidejű befogadóképesség télen 93 fő, nyáron 1400 fő. A napi
befogadóképesség jelenleg télen 372 fő, nyáron 2800 fő. A beruházást
követően a téli egyidejű befogadóképesség 637 főre nő, a nyári 2037 főre.
Ennek megfelelően az új egység napi befogadóképessége télen 2230 fő,
nyáron 4074 fő lesz.

 

2. A futó beruházás tervezésekor készített üzleti tervszámait a vendégszám
tekintetében az átadás utáni 3-5 évre vonatkozóan.

 

Az átadás utáni első teljes működési évre átlagosan napi 300 fő
belépőjegyes vendéggel kalkulál a Társaság, ennek megoszlása  200 fő
felnőtt, 100 fő gyermek- és nyugdíjas. Összesen  közel 110 ezer fő
napijegyes vendég került tervezésre éves szinten. A gyermekek
úszásoktatása további napi 55 fő forgalmat jelent (éves szinten ez mintegy
20 ezer fő)  A második működési évre a vendégforgalom 6,8%-os
növekedésével számolunk, ezt követően öt éven keresztül 4,9%-os éves
forgalmi növekedéssel kalkuláltunk. 

 

3. Van-e az üzleti tervszámokban megkülönböztetés aszerint, hogy a várható
vendégek közül mennyien Óbuda-békásmegyeri lakosok, és mennyien
agglomerációból érkezők?

 

A megvalósíthatósági tanulmány nem tért ki a várható vendégek pontos
kerületenkénti összetételére.  Az úszásoktatásra érkező gyermekek (első
évben cca. napi 55 fő) esete képez kivételt, őket gyakorlatilag a III.
kerületi iskolákból várjuk.  A fürdők vonzáskörzetéről eddig végzett
mérések alapján az új egység teljes napijegyes forgalmának feltehetőleg
60-80%-a a III. kerületből fog érkezni.

 

4. Hogyan kalkuláltak a várható vendégek kapcsán abban a tekintetben, hogy
közülük mennyien érkeznek gépjárművel és mennyien tömegközlekedési
eszközzel, gyalogosan vagy kerékpárral?

 

A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő várható vendégforgalmának tervezése
kapcsán a különböző közlekedési eszközökkel való érkezés megoszlását nem
kalkuláltuk.  

 

5. A beruházáshoz kapcsolódóan terveznek-e kerékpártárolókat, megőrzőt
létesíteni? Ha igen milyen kapacitással és milyen formában?

 

Az új egységekben minden esetben biztosítunk zónán belül kerékpár
tárolására alkalmas helyet. Mivel ezek utólag elhelyezhető, fixen
rögzíthető mobiliák, ezért ezeknek a darabszáma könnyen igazítható a valós
igényekhez.

 

6. A jelenlegi strand és uszoda működésében a napi átlagos vendégszám
hogyan oszlik meg napon belül, mikor vannak csúcsidőszakok?

 

A jelenlegi - őszi-téli-tavaszi üzemeltetési időszakban hétköznapokon és
hétvégén 10h-13h között a legmagasabb az egység látogatottsága, emellett
keddenként délután (16h-18h között) tapasztalható egy kisebb forgalmi
emelkedés. A nyári strandszezonban jellemzően du 15h-17h között a
legmagasabb a vendégszám, kivételt képeznek a hőségriadó elrendelésével
járó kánikulai napok, melyeken gyakran 17-19h között tapasztalható a
legmagasabb egyidejű benntartózkodás.

 

7.  A Csillaghegyi Strandfürdő és uszoda meglévő kapacitásait figyelembe
véve tudomásuk szerint a jelenlegi csúcsidőszakokban elegendő-e a meglévő
parkoló kapacitás?

 

A jelenlegi kapacitáshoz elégséges a 2014-ben elkészített külső
saroktelken lévő 64 db parkoló. Az új Árpád Forrásfürdőhöz 120 parkoló
épül, de a terület igény szerint bővíthető a hegy irányába. Jelenleg is
tárgyalunk a III. kerületi Önkormányzattal újabb parkolók megnyitásáról a
fürdő közvetlen közelében. A már meglévő 64 db természetesen továbbra is
ingyenes formában áll majd a vendégek rendelkezésére.

 

8. Milyen számban bővítik, ha bővítik a beruházás kapcsán a parkoló
kapacitást az új fürdő telkein belül és a környék közterületein?

lásd 7. pont

 

9. Az ásványvíz palackozó üzem megnyitását követően terveik szerint milyen
tehergépjármű-forgalom terhelést jelent majd a közvetlen környezetében a
szükséges logisztikai feladatok ellátása kapcsán? Ez a szállítás és
rakodás telken belül történik-e vagy érint esetleg közterületeket?

 

Az üzem megnyitását követően a nyári forgalmat figyelembe véve reálisan
hetente 25-30 fuvarra számítunk, ami átlagosan napi 5-6 tehergépjármű
megfordulását jelenti. Rakodás kizárólag az ásványvíz palackozó üzem
területén belül fog történni. Figyelembe véve a Pusztakúti út jelenlegi
forgalmát, a palackozó megnyitásából eredő többlet tehergépjármű-forgalom
elenyésző mértékben fogja növelni az ásványvíz palackozó környezetében a
közutak terhelését. Folynak az egyeztetések a Közútkezelő Zrt.-vel, a
célunk, hogy a Pusztakúti útról kitiltásra kerüljenek a 7,5 t-nál nehezebb
járművek, kivéve szemétszállító- és tűzoltó autók, a palackozót pedig csak
a Kázmér utcán keresztül lehet majd megközelíteni. További célunk az egész
útszakaszra 40 km/órás sebességkorlátozás meghatározása.

 

Üdvözlettel:

 

Czinege Szilvia

 

Értékesítési és marketing igazgató

 

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.

Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

 

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.

TELEFON: +36 1 452 4550

FAX: +36 1 452 4501

WEB: [1]www.budapestgyógyfürdői.hu

 

[2]email_bgyh

 

 

References

Visible links
1. http://www.budapestgyógyfürdői.hu/