A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapjának elérhetősége

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A Jegyzői hivatal a "Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos kérdések" című közérdekű adatigénylésemben feltett kérdésemre az alábbi választ adta:
"1. Rendelkezik a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlappal?”
Igen."

Telefonon történt tájékoztatás alapján azt az információt kaptam, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja még nem üzemkész, jelenleg kialakítás alatt áll. A Csepeli Városgazda honlapja (https://varosgazda.eu/) nem a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja, mivel ott az új cégről nincsen információ.

Adatigénylés:
1. Kérem küldje meg részemre a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapjának elektronikus elérhetőségét.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. mióta rendelkezik önálló honlappal.
3. Kérem küldje meg a szerződést, amely alapján elkészítik a a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 6.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #22239 email]>
Dátum: 2023. április 6. 15:49:55 CEST
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. honlapjának elérhetősége

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A Jegyzői hivatal a "Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos kérdések" című közérdekű adatigénylésemben feltett
kérdésemre az alábbi választ adta:
"1. Rendelkezik a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló
honlappal?”
Igen."

Telefonon történt tájékoztatás alapján azt az információt kaptam, hogy a
Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. honlapja még nem üzemkész,
jelenleg kialakítás alatt áll. A Csepeli Városgazda honlapja
([3]https://varosgazda.eu/) nem a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. honlapja, mivel ott az új cégről nincsen információ.

Adatigénylés:
1. Kérem küldje meg részemre a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
Kft. önálló honlapjának elektronikus elérhetőségét.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási
Nonprofit Kft. mióta rendelkezik önálló honlappal.
3. Kérem küldje meg a szerződést, amely alapján elkészítik a a Csepeli
Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. önálló honlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április  6.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #22239 email]

Is [5][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése