A Budapest XII. kerület 10503/30 hrsz. erdőterületen végzett munkák engedélyei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest XII. kerület 10503/30 hrsz. védett erdőterületen gépi földmunkákat végeznek. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyonkezelésében van. Kérem, hogy szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni ezen munkák elvégzésére a T. Hivatal által kiadott környezetvédelmi és erdő igénybevételi hatósági engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 1.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

2021. december 1-én az alábbi közérdekű adatigénylést küldtem Önöknek:

A Budapest XII. kerület 10503/30 hrsz. védett erdőterületen gépi földmunkákat végeznek. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyonkezelésében van. Kérem, hogy szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni ezen munkák elvégzésére a T. Hivatal által kiadott környezetvédelmi és erdő igénybevételi hatósági engedélyeket.

Sajnos válaszukat nem kaptam meg a törvény által előírt határidőn belül, ezért kérem, adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 20.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs Főosztályvezető úr nevében és megbízásából, az
alábbi linken 30 napon belül letöltheti a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
közérdekű adatigénylésére megküldött tájékoztatását.
[1]https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-l...

Üdvözlettel:

References

Visible links
1. https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-l...