Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest Influencer Trip rendezvény kapcsán az influencerekkel kötött szerződéseket!

Amennyiben a szerződések teljes másolatát nem áll módjukban megküldeni, kérem az alábbi adatokat küldjék meg:
1. szerződő felek megnevezése;
2. szerződésben meghatározott díj, annak jogi minősítése;
3. a szerződő felek kötelességei;
4. a szerződés felmondásának feltételei.

Ezenfelül kérem, hogy a rendezvényben résztvevő szállodákkal, éttermekkel és egyéb szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal vagy természetes személyekkel a Budapest influencer Trip rendezvény keretében megkötött szerződések másolatát is megküldeni szíveskedjen!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 29.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

MTÜ Közérdekű, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Tordai Bence!

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-hez (MTÜ) 2024. május 29-én,
elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényre (a továbbiakban: Infotv.) való hivatkozással kért a Budapest
Influencer Trip rendezvénysorozattal összefüggő adatokat.

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

 

A Spice of Europe - Budapest Influencer Trip egy új típusú
marketingaktivitás, melynek során olyan célcsoportot szólítottunk meg,
akikben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint még
van növekedési potenciál. Elsősorban a 25-40 éves korosztályt céloztuk,
mert az adatok alapján az látszik, hogy körükben még nagyobb utazási
aktivitást érhetünk el, vagyis többen is érkezhetnének még hazánkba.

 

Mind a Budapest Influencer Trip, mind az annak keretet biztosító tavaszi
nemzetközi imázskampány teljeskörű lebonyolítását, beleértve az
influenszerekkel való kapcsolattartást és menedzsmentet, az MTÜ
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Visit Hungary – az NKOH által
lebonyolított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött –
vállalkozási keretszerződések szerinti vállalkozói látták el. Az MTÜ,
illetve a Visit Hungary az influenszerekkel, hírességekkel, zenei
előadókkal szerződést nem kötött.

 

A projekt eredményeként 14 ország 50 influenszere érkezett Budapestre,
akiken keresztül összesen több mint 150 millió, a TikTokon pedig 174
millió követőhöz juthattak el az országimázst erősítő tartalmak.

 

A projekt zárása és a teljesítéshez kapcsolódó szakmai beszámoló
összeállítása folyamatban van. A projekttel kapcsolatos költségeket a
jogszabályoknak megfelelően közzétesszük.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR DARAGÓ DÉNES | Kormányzati Kapcsolatok Programigazgató
[1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG | Kormányzati Kapcsolatok Osztály
Residence 1. irodaház | 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. | 404.
Tel.: +36 30 3233245
E-mail: [2][email cím]
[3]Linked  in  Hungarian Tourism Agency

 

 

References

Visible links
1. http://itthon.hu/
2. mailto:[email cím]
3. https://www.linkedin.com/company-beta/18...