Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

a Broben Kft.-vel kötött szerződés megismerése

Várjuk, hogy Nagy Péter elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Igazságügyi Minisztérium által a Kormány honlapján közzétett 2021/1. szerződéslistája szerint a minisztérium szerződést kötött a "Broben Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal" testhőmérséklet mérő és fémdetektor kapuk szállítására, üzembe helyezésére.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fenti szerződés másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 18.

Üdvözlettel:

Nagy Péter

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt IM!

Nagyon szomorú, hogy pont az IM nem ismeri a jogszabályokat. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a hosszabbítás csak járvánnyal összefüggő közfeladatok esetén lehetséges, és minden esetben nevesíteni kell a kimaradó közfeladatot is. Itt se a járvány nem teljesül, se a kimaradó közfeladat nem lett megjelölve.

Hihetetlen, hogy egy szerződés másolat esetében is meg kell hosszabbítani az igényt. Pont az igazságügyi tárcától várná az ember, hogy korrektül alkalmazzák a jogszabályokat. Nagyon csalódott vagyok.

Ezek után nagyon remélem, hogy a mondvacsinált hosszabbítást nem fogja újabb 45 nap követni...

Üdvözlettel:
Nagy Péter

Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Internal review of K z rdek adatig nyl s a Broben Kft.vel k t tt szerz d s megismer se Igazs g gyi Miniszt rium.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[IM request email]>: host mailgw4.ei.gov.hu[84.206.49.24] refused to talk to
me: 554 5.7.1 Delivery not authorized - No A record

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Melléklet

  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.