A BME GTK-n folyó FIKP/TKP projekt

Bátori Zsolt made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A BME GTK-n folyó FIKP/TKP projektben résztvevő minden GTK állományban levő kolléga eddig leadott egyéni beszámolóit és a GTK tanszékei és/vagy projektvezetői által hivatalosan leadott kutatási beszámolóit, amelyek mellékletként tartalmazzák az elért eredményeket (publikációk stb.) is. Kérem továbbá a tanszéki és/vagy projektvezetői szinten összeállított kifizetések teljeskörű felsorolását is: kinek, mikor, milyen összegeket fizettek ki a mai napig.

A teljesítések teljes dokumentációját kérem.

(Amennyiben a kifizetések személyre szóló összegszerű megadását valamilyen jogszabály nem teszi lehetővé, kérem, hogy - a hivatkozott jogszabály megadása mellett - a tanszéki és/vagy projektvezetői szintű bontásban kifizetett teljes összegről kapjak tájékoztatást.)
Minden esetben kérem a projektben résztvevő GTK kollégák nevének megadását is tanszéki és/vagy projektvezetői bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem azokat wetransfer.com fileküldővel megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 23.

Üdvözlettel:

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

A 2022. május 23-án elküldött közérdekű adatigénylésemre a válaszuk késik, mert azt 2022. június 7-ig kellett volna megválaszolniuk.

Kérem, hogy a közérdekű adatigénylésemet a jogszabályoknak megfelelően megválaszolni szíveskedjenek.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 8.

Üdvözlettel:
Bátori Zsolt