A BME GTK-n folyó FIKP/TKP projekt

Bátori Zsolt made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A BME GTK-n folyó FIKP/TKP projektben résztvevő minden GTK állományban levő kolléga eddig leadott egyéni beszámolóit és a GTK tanszékei és/vagy projektvezetői által hivatalosan leadott kutatási beszámolóit, amelyek mellékletként tartalmazzák az elért eredményeket (publikációk stb.) is. Kérem továbbá a tanszéki és/vagy projektvezetői szinten összeállított kifizetések teljeskörű felsorolását is: kinek, mikor, milyen összegeket fizettek ki a mai napig.

A teljesítések teljes dokumentációját kérem.

(Amennyiben a kifizetések személyre szóló összegszerű megadását valamilyen jogszabály nem teszi lehetővé, kérem, hogy - a hivatkozott jogszabály megadása mellett - a tanszéki és/vagy projektvezetői szintű bontásban kifizetett teljes összegről kapjak tájékoztatást.)
Minden esetben kérem a projektben résztvevő GTK kollégák nevének megadását is tanszéki és/vagy projektvezetői bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem azokat wetransfer.com fileküldővel megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 23.

Üdvözlettel:

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

A 2022. május 23-án elküldött közérdekű adatigénylésemre a válaszuk késik, mert azt 2022. június 7-ig kellett volna megválaszolniuk.

Kérem, hogy a közérdekű adatigénylésemet a jogszabályoknak megfelelően megválaszolni szíveskedjenek.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 8.

Üdvözlettel:
Bátori Zsolt