Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Dalma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A BCE JSTOR és a Web of Sience adatbázis-használatának visszamért statisztikája 2012. január 1-jétől 2015. júliusig

We're waiting for Horváth Dalma to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BCE JSTOR és a Web of Sience adatbázis-használatának visszamért statisztikáját 2012. január 1-jétől 2015. júliusáig, havi vagy negyedéves bontásban. Illetve a JSTOR esetén intézmény és JSTOR Discipline (tudományterület) bontásban is a rendelkezésre álló statisztikákat szintén erre az időintervallumra mérve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 7.

Üdvözlettel:

Horváth Dalma

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Horváth Dalma Úrhölgy!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik. Az Ön által igényelt
adatok elkülönítetten nem állnak rendelkezésre, az adatigény több évet
érint, így az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem
lehetséges a kérelmezett adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A BCE JSTOR és a Web of Sience
adatbázis-használatának visszamért statisztikája 2012. január
1-jétől 2015. júliusig
Dátum: Sat, 07 Nov 2015 05:50:08 -0500
Feladó: Horváth Dalma [1]<[FOI #5603 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BCE JSTOR és a Web of Sience adatbázis-használatának visszamért statisztikáját 2012. január 1-jétől 2015. júliusáig, havi vagy negyedéves bontásban. Illetve a JSTOR esetén intézmény és JSTOR Discipline (tudományterület) bontásban is a rendelkezésre álló statisztikákat szintén erre az időintervallumra mérve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 7.

Üdvözlettel:

Horváth Dalma

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #5603 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5603 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #5603 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

4 Attachments

Tisztelt Horváth Dalma!

Az alábbiakban előterjesztett közérdekű adatigénylésére az alábbiakról
tájékoztatom:
A Web of Science adatbázisra vonatkozóan nincs módunkban használati
statisztikát adni, mivel a Budapesti Corvinus Egyetem nem rendelkezik
ilyen adatokkal. Információink szerint ezeket az adatokat az MTA Könyvtár
és Információs Központ keretében működő EISZ Titkárság tudja megadni.
A JSTOR adatbázis tekintetében a folyóiratonkénti lista (Counter
szabványos folyóiratcím-statisztika) a 2015. első félévre jelenleg nem
érhető el a szolgáltató oldalán, így ezt nem tudjuk Önnek megküldeni. A
2012., 2013. és 2014. évekre vonatkozó listákat csatolva küldöm. Felhívom
a figyelmét, hogy az ezekben a címlistákban 
(jstor_jnl1_counter_evszam.pdf) található folyóiratcímek közül több más
adatbázisban is elérhető, ezért ezek a használati mutatók nem biztos, hogy
hiánytalanul mutatják be az egyes folyóiratok használatát; ezek pusztán a
JSTOR adatbázis használatáról adnak tájékoztatást. Az éves összefoglaló
statisztikákat egy dokumentum tartalmazza (jstor_summ_2012_20151fev.pdf).
Tájékoztatom, hogy az előfizetés a Business Collection I., II. és az Arts
and Sciences I., II. csomagokra terjed ki. A statisztikák is ezen csomagok
használatáról tájékoztatnak. A csomagok kurrens tartalmáról
(folyóiratonkénti elérhető évkörök) és a tudományterületi vonatkozásairól
a [1]http://about.jstor.org/journals oldalon található bővebb tájékoztató.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a JSTOR adatbázis/szolgáltatás
jellemzően archiválási céllal jött létre, ezért a folyóiratok legfrissebb
1-5 évfolyamait a legtöbb esetben nem tartalmazzák.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A BCE JSTOR és a Web of Sience
adatbázis-használatának visszamért statisztikája 2012. január
1-jétől 2015. júliusig
Dátum: Sat, 07 Nov 2015 05:50:08 -0500
Feladó: Horváth Dalma [2]<[FOI #5603 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[3]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BCE JSTOR és a Web of Sience adatbázis-használatának visszamért statisztikáját 2012. január 1-jétől 2015. júliusáig, havi vagy negyedéves bontásban. Illetve a JSTOR esetén intézmény és JSTOR Discipline (tudományterület) bontásban is a rendelkezésre álló statisztikákat szintén erre az időintervallumra mérve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 7.

Üdvözlettel:

Horváth Dalma

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #5603 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [5][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://about.jstor.org/journals
2. mailto:[FOI #5603 email]
3. mailto:[BCE request email]
4. mailto:[FOI #5603 email]
5. mailto:[BCE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Dalma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.