Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2022. október, november és december hónapokra vonatkozóan
-Gyöngyös,
-Gyöngyöshalász
-Kitérőgyár
kiindulási és/vagy célállomással eladott jegyek, bérletek összesített darabszámát, viszonylatokra bontva, havi összesítésben.

A MÁV-Start Zrt. által 2022. évben értékesített Budapest-Gyöngyös közös (autóbusz, vasút) viszonylati bérletek darabszámát,

továbbá - amennyiben 2022-ben történt utasszámlálás - a 85-ös (Vámosgyörk-Gyöngyös) vonal tekintetében rendelkezésre álló adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 18.

Üdvözlettel:

Varga Sándor

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2023.01.18 15:31-kor feladott, ""Közérdekűadat igénylés - A 85-ös vasútvonal utasforgalmi adatai"" tárgyú e-mailt
2023.01.18 15:31-kor átvettük és a/az Megfelelés támogatás szervezeti egységünknél
a/az 2618/2023/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/3903/2023

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.01.18. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A mellékelt táblázat 2022. október, november és december hónapokra
vonatkozóan tartalmazza -Gyöngyös, -Gyöngyöshalász -Kitérőgyár kiindulási
és/vagy célállomással eladott jegyek, bérletek összesített darabszámát,
viszonylatokra bontva, havi összesítésben.

 

Társaságunk által 2022. évben értékesített Budapest-Gyöngyös közös
(autóbusz, vasút) viszonylati bérletek darabszámát az alábbi táblázat
tartalmazza.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a terméket a 2022. december 11-i
menetrendváltástól került bevezetésre a MÁV-START Zrt. és a VOLÁNBUSZ
által.

 

 

Dátum Jegytípus Jegydarab
Budapest
-
Gyöngyös
közös
bérlet -
2022.12.30 dolgozó 2

 

Külsős partner adatfelvételével zajló utasszámlálás 2022. évben nem
történt a 85-ös vasútvonalon.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése