A 47-es vasútvonal 2023. JANUÁR havi utasforgalmi adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen)
2023. JANUÁR havi
utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 1.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.02.01. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A 47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2023. január havi
utasforgalmi adatait.

 

47-es
vonal Utasfő
2023.
január 1213

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utasokat, akik 2023. január hónapban
vásárolt belföldi menetjegyükkel vagy bérletükkel legalább 1 állomásközt
utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).

Mivel a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal közös, az önálló
szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem különíthetőek
el.

 

Állomási utasszám adatok:

 

Utasfő
Állomás 2023.január
Dombóvár 23 169
Godisa 746
Kaposszekcső 412
Komló 1 092
Magyarhertelend 63
Magyarszék 28
Mecsekjánosi 87
Mecsekpölöske 55
Sásd 2 502
Vásárosdombó 905

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utasokat, akik 2023. január hónapban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat,
akik az adott állomáson átszállás céljából szállnak le/fel. Több vonalat
kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra/vonalról történő
utazásokat tartalmazza.

 

Sásdig/tól, Dombóvárig/tól, Budapestig/től értékesített jegyek számát az
alábbi táblázat tartalmazza:

 

Érintett
viszonylat Jegydarab
Budapest 421
Dombóvár 152
Sásd 215

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utasokat, akik 2022-ben vásárolt
belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett viszonylat egyik
végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás, Budapest esetében
bármelyik budapesti vasútállomás.

 

Egyik táblázat sem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-         nemzetközi utasok;

-         jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-         nem gépi kiadású, vagy viszonylatmegjelölés nélküli díjtermékkel
utaznak (pl.: Vakáció bérlet, stb.);

-         START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-         vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése