A 46-os vasútvonal utasforgalmi adatai

MÁV-START Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(A 2019 szeptemberi 8306-8303-8308-8301-8318 számú vonatok utasforgalmi adatait napokra lebontva Sárbogárd-Szekszárd/Szekszárd-Sárbogárd viszonylatban, illetve a 2019 novemberi 8300-8307-8302-8397-8304 számú vonatok utasforgalmi adatait ugyancsak napokra lebontva Sárbogárd-Szekszárd/Szekszárd-Sárbogárd viszonylatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 16.

Üdvözlettel: Koncz Ákos

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok 
pontosítására.

 

A kért vonalon 2019. évben március hónapra rendelkezünk utasszámlálási
adatokkal.

Kérjük szíves visszajelzését, hogy az általunk megjelölt adatkör
megfelelő-e az Ön számára.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon
belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely 
időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető 
közérdekű adatigénylése a Társaságunk [1][MÁV-START Zrt. request email]
elektronikus levelezési címére.

 

Köszönjük szíves együttműködését!

 

Üdvözlettel:

 

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése