A 43-as, 4415-ös és 4434-es számú utakon végzett munkálatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 43-as (Bertalan híd kivételével), 4415-ös közutakon, valamint 4434-es számú közút Makó-Mezőhegyes szakaszán végzett mindennemű üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési munkálatokat felsoroló és azok költségeit tartalmazó listát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 24.

Üdvözlettel:

Király Bence

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Király Bence!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére (székhely: 1024 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13. – a továbbiakban: Társaság) 2021. január 25. napján érkezett
elektronikus levelében közérdekű adatigénylést terjesztett elő.

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdése alapján adatigénylésének Társaságunk az adatigénylés
beérkezésétől számított 45 napon belül tesz eleget.

 

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [1]www.kozut.hu

Instagram: [2]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [3]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [4]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [5]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Király Bence!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan mellékelten küldjük
válaszlevelünket.

 

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [1]www.kozut.hu

Instagram: [2]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [3]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [4]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [5]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

 

From: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Sent: Friday, February 5, 2021 9:07 AM
To: '[FOI #16920 email]'
<[FOI #16920 email]>
Subject: MAGYAR KÖZÚT VÁLASZ 210205

 

Tisztelt Király Bence!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére (székhely: 1024 Budapest, Fényes
Elek u. 7-13. – a továbbiakban: Társaság) 2021. január 25. napján érkezett
elektronikus levelében közérdekű adatigénylést terjesztett elő.

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdése alapján adatigénylésének Társaságunk az adatigénylés
beérkezésétől számított 45 napon belül tesz eleget.

 

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [6]www.kozut.hu

Instagram: [7]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [8]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [9]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [10]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése