A 35,98,113,114,115,121,125,147 számú vasútvonalak utasszámlálási adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi vasútvonalak feltüntetett szakaszain a jegyeladási adatokat, "állomásközre" és hónapra bontva. (Ha lehetséges, abban a formában, hogy adott hónapban hány utazás érintette az adott, szomszédos állomások-megállóhelyek közti szakaszt. Pl: Siófok-Sióvölgy: 9100 db, Sióvölgy-Siójut: 9049 db, stb.)

Az érintett vasútvonalak:
- 35 (Siófok-Tab)
- 98 (Szerencs-Hidasnémeti)*
- 113 (Nyíregyháza-Zajta)*
- 114 (Kocsord alsó - Csenger)
- 115 (Mátészalka-Tiborszállás)
- 121 (Újszeged-Mezőhegyes)
- 125 (Orosháza-Battonya)*
- 147 (Szentes-Orosháza)

Kérem, amennyiben nem lehetséges megállási helyekre bontott adatok lekérdezése, úgy a *-gal jelzett viszonylatoknál rendre Abaújszántó-Hidasnémeti(98), Nyírbátor-Nyíregyháza(113), valamint Orosháza-Tótkomlós és Mezőhegyes-Battonya (125) szakaszokra adják meg az utazások összesített számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 14.

Üdvözlettel:

Király Bence

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2022.01.14 15:18-kor feladott, ""Közérdekű adatigénylés - A 35,98,113,114,115,121,125,147 számú vasútvonalak utasszámlálási adatai - MÁV-START Zrt."" tárgyú e-mailt
2022.01.14 15:18-kor átvettük és a/az Megfelelés támogatás szervezeti egységünknél
a/az 1816/2022/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/2879/2022

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.

Kérjük szíves visszajelzését, hogy a kért adatok mely időszakra vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylése a Társaságunk [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus levelezési címére.

Köszönjük együttműködését!

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az adatokat 2019. január 1-től kezdődően kérem. Köszönöm a pontosítási kérést!

Üdvözlettel:

Király Bence

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. január 18-án beérkezett pontosított megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.01.18. napján, elektronikus úton érkezett pontosított közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Mellékelten megküldjük a 35, 98, 113, 114, 115, 121, 125 és a 147 vonalakra vonatkozó jegyértékesítési adatokat. Az adatigényben feltüntetett szakaszbontás utasforgalmának havi szintű összeállításával nem rendelkezünk, a mellékletben feltüntetett bontásban állnak rendelkezésre adatok.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonalak pontos viszonylatát tüntettük fel a táblázatban és ezek azok a személyszállítási vonali besorolások, melyek a MÁV-START hivatalos teljesítményadataiban szerepelnek. Továbbá tájékoztatjuk, hogy nem minden esetben fedik egy az egyben a kért viszonylatot.

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis. A vonali utasszámok azokat az utasokat tartalmazzák, akik adott időszakban vásárolt belföldi jegyükkel/bérletükkel a rajta feltüntetett viszonylat szerint legalább 1 állomásközt utaztak az adott vonalon.
Az adatok nem tartalmazzák azokat az utasokat, akik:
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó diákcsoport);
- nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése