A 2-es villamos északi meghosszabbításával kapcsolatos tanulmányok és tervek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a budapesti 2-es villamos északi meghosszabbításával kapcsolatos összes előkészítő tanulmányt, engedélyezési és kiviteli tervet és önkormányzati véleményt, melyek alapján a Balázs Mór terv ezen eleme a "startrakész" projektek sorába került (ld. A fővárosi villamos- és trolibuszhálózat fejlesztése, http://www.bkk.hu/fejleszteseink/trolivi... ).

Kérem megküldeni
- a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteit,
- az engedélyezési és kivitelezési terveket,
- az alternatív megoldásokra (troli, hajó, stb.) vonatkozó tanulmányokat,
- a XIII. Kerületi Önkormányzat vonatkozó javaslatait és véleményezését,
- és minden egyéb előkészítő anyagot.

Nem kérem megküldeni
- a megvalósíthatósági tanulmányt, mivel ez a BKK. jóvoltából már elérhető számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 5.

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003886/2015 

Kiszely Márta

[FOI #3943 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kiszely Márta!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. február 6-án érkezett közérdekű
adatigénylésére, az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Az Ön által küldött linken található anyag a 100 százalékban európai uniós
forrásból megvalósuló, „A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat
egységes fejlesztési koncepciója – megvalósíthatósági tanulmány” című
előkészítési projekt keretében vizsgált fejlesztésekről szól. A projekt
keretében 13 villamos fejlesztési elképzelést vizsgált a nyertes tervező,
többek között a 2-es villamos északi meghosszabbítását. Minden fejlesztés
esetében előzetes megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv készült.

 

A 2-es villamos északi meghosszabbításának engedélyezési és kiviteli
tervei nem készültek még el, azok elkészítésére nem is rendelkezik
forrással Társaságunk.

 

A tanulmány tárgya a 2-es villamos északi meghosszabbításának vizsgálata
volt, a projekt keretén belül alternatív megoldásokat nem vizsgáltattunk.

 

Az alternatív megoldások közül a városi-elővárosi hajózás vizsgálatára
került sor egy másik tanulmány keretében, amely az alábbi linken elérhető:
[1]http://www.bkk.hu/fejleszteseink/a-varos...

 

A XIII. kerületi Önkormányzat az elkészült terveket a Társaságunk által
nagyjából havi rendszerességgel megtartott Balázs Mór Bizottság ülésein,
illetve az emellett történt személyes egyeztetéseken ismerhette meg, a
változatokkal kapcsolatos véleményeit itt ismertethette. A kerület
képviselője a Pozsonyi úton vezetett változatot nem támogatta, mert az nem
illeszkedik annak új szerepébe. Ezzel szemben az Újpesti rakparton
vezetett változatot elfogadhatóbbnak tartották. A Dráva utcától északra
eső szakaszon a lakótelep súlyponti tengelyében, illetve az Esztergomi út
vonalában javasolták a villamos továbbvezetését.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért dokumentumok mérete nem teszi azt
lehetővé, hogy azokat e-mailben küldjük meg az Ön részére, erre
tekintettel kérjük, hogy az alábbi lehetséges megoldások közül
szíveskedjen választani:

 

·         a dokumentumokat papír alapon előzetes időpont egyeztetés után
átveszi a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
utca 19-21.)

·         a dokumentumokat elektronikus adathordozóra másolva előzetes
időpont egyeztetés után átveszi a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán (1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.).

 

Személyes ügyfélszolgálatunk hétfőn, kedden és csütörtökön 09:00-tól
17:00-ig, szerdán 09:00-tól 19:00-ig, pénteken 09:00-tól 15:00-ig tart
nyitva. Szombat, vasárnap, valamint ünnepnapokon ügyfélszolgálatunk zárva
tart.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. február 13.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. http://www.bkk.hu/fejleszteseink/a-varos...

Tisztelt BKK!
Tisztelt Várkonyi Ágnes!

Köszönöm a 2-es villamos északi meghosszabbításával kapcsolatos válaszukat és az abban kapott információkat. A vonatkozó dokumentumokat kérem, hogy az Átlátszó által üzemeltetett KiMitTud irodájába küldjék meg a 1531 Bp. Pf. 54 címre.

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003886/2015 

Kiszely Márta

[FOI #3943 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kiszely Márta!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. február 18-án érkezett levelére,
tájékoztatjuk, hogy a mai napon postáztuk az atlatszo.hu Közhasznú
Nonprofit Kft. részére a 2-es villamos északi meghosszabbításával
kapcsolatos tanulmányokat és terveket tartalmazó DVD lemezt. 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. március 5.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Adminisztrátor hozzászólt ()

Az adatgazda postai úton küldte meg a dokumentációt, ami innen letölthető: https://www.dropbox.com/sh/o53r2rp45bp2p...