A 212N busz tapasztalatai

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2020. december 5-6-án járt a 212N betétjáratú busz a BKK az Önkormányzattal együttműködésben, a Jagelló úttól a Normafáig. Kérem szíves tájékoztatásukat a járattal kapcsolatos tapasztalatokról és arról, hogy tervezik-e a 212N járat menetrendszerinti működtetését a jövőben. Kérem továbbá szíves válaszukat az alábbiakra is
1. Mit jelentett a BKK és az Önkormányzat együttműködése, mi volt az önkormányzat és mi a BKK szerepe?
2. Az utazóközönséget milyen módon tájékoztatták a 212N járat megindulásáról?
3. Miért csak a 2020. december 5-6-i hétvégén működtették a 212N betétjáratot?
4. Hány utas vette igénybe a 212N betétjáratot a 2020. december 5-6-i hétvégén?
5. Milyen díjszabással működött a 212N betétjárat?
6. A Gesztenyés kerti parkolót igénybe vevő utasok kaptak-e kedvezményt a viteldíjból?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Molnár Viktória!

2021. december 2-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be Önöknek az alábbi tartalommal:
"2020. december 5-6-án járt a 212N betétjáratú busz a BKK az Önkormányzattal együttműködésben, a Jagelló úttól a Normafáig. Kérem szíves tájékoztatásukat a járattal kapcsolatos tapasztalatokról és arról, hogy tervezik-e a 212N járat menetrendszerinti működtetését a jövőben. Kérem továbbá szíves válaszukat az alábbiakra is
1. Mit jelentett a BKK és az Önkormányzat együttműködése, mi volt az önkormányzat és mi a BKK szerepe?
2. Az utazóközönséget milyen módon tájékoztatták a 212N járat megindulásáról?
3. Miért csak a 2020. december 5-6-i hétvégén működtették a 212N betétjáratot?
4. Hány utas vette igénybe a 212N betétjáratot a 2020. december 5-6-i hétvégén?
5. Milyen díjszabással működött a 212N betétjárat?
6. A Gesztenyés kerti parkolót igénybe vevő utasok kaptak-e kedvezményt a viteldíjból?"

A válaszadásra előírt határidő lejárt, de választ nem kaptam. Kérem válaszuk mielőbbi megküldését.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Tisztelt Molnár Viktória!

2021. december 2-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be Önöknek az alábbi tartalommal:
"2020. december 5-6-án járt a 212N betétjáratú busz a BKK az Önkormányzattal együttműködésben, a Jagelló úttól a Normafáig. Kérem szíves tájékoztatásukat a járattal kapcsolatos tapasztalatokról és arról, hogy tervezik-e a 212N járat menetrendszerinti működtetését a jövőben. Kérem továbbá szíves válaszukat az alábbiakra is
1. Mit jelentett a BKK és az Önkormányzat együttműködése, mi volt az önkormányzat és mi a BKK szerepe?
2. Az utazóközönséget milyen módon tájékoztatták a 212N járat megindulásáról?
3. Miért csak a 2020. december 5-6-i hétvégén működtették a 212N betétjáratot?
4. Hány utas vette igénybe a 212N betétjáratot a 2020. december 5-6-i hétvégén?
5. Milyen díjszabással működött a 212N betétjárat?
6. A Gesztenyés kerti parkolót igénybe vevő utasok kaptak-e kedvezményt a viteldíjból?"

A válaszadásra előírt réges-régen határidő lejárt, de választ nem kaptam. Kérem válaszuk mielőbbi megküldését.

Amennyiben érdemi válaszuk nem érkezik meg rövid időn belül, kénytelen leszek bírósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése