Tisztelt Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Az Állatvédelmi Őrszolgálat hány kóbor állatot fogott be az államalapítás alkalmából megrendezett tűzijátéktól (augusztus 27-én 21:30-ig tartott a tűzijáték, de ha csak napi szintű statisztika érhető el, akkor 28-tól) szeptember 3-ig?

2. Mennyi kóbor állatot fogtak be a tavalyi év azonos időszakában (2021. 08.27. - 2021.09.03.)?

3. Ha vannak adatok a korábbi évek azonos időszakáról, akkor azt is megköszönöm.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Hajdu Gergely

Ügyfélszolgálat, Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy levele a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatósághoz (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) beérkezett, annak
feldolgozását megkezdtük.

Amennyiben levele tartalma alapján megállapításra kerül, hogy a Rendészeti
Igazgatóság hatásköre és illetékessége fennáll, úgy a panaszokról és a
közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései
értelmében, válaszunkat a levél beérkezéstől számított 30 napon belül
megküldjük.

Amennyiben beadványa egy konkrét közterület-felügyelői intézkedéssel
összefüggésben érkezett, úgy a jogszabályban meghatározott határidőn belül
gondoskodunk a döntés meghozataláról és annak közléséről.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy abban az esetben, ha levele tartalma alapján a
Rendészeti Igazgatóság hatáskörének és/vagy illetékességének hiányát
állapítjuk meg, a beérkezéstől számított nyolc napon belül gondoskodunk a
levél eljárásra jogosult szervhez történő továbbításáról, melyről Önt is
értesíteni fogjuk.

 

Köszönjük megkeresését!

Ez egy automatikus levél, kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

 

1054 Budapest, Akadémia u. 1.

Telefon: +36 1 301-7500

email: [1][email address]

[2]www.fori.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.fori.hu/

dr. Baumgartner Rodrigo, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

2 Attachments

Tisztelt Hajdu Gergely Úr!

 

Csatoltan küldöm igazgatóságunk válaszlevelét a beadott közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

dr. Baumgartner Rodrigó

Jogi előadó

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Vezetői Támogató Osztály

1054 Budapest, Akadémia utca 1.

Tel: +36-30/815-30-46

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]