Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2022. augusztus 27. és 2022 augusztus 28. napján hány balesethez, tűzesethez vagy bármilyen egyéb esethez riasztották a katasztrófavédelmet az állami tűzijátékkal összefüggésben?

2. 2022. augusztus 27. és 2022 augusztus 28. napján hány darab, az állami tűzijátékkal kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez?

3. 2022. augusztus 27. és augusztus 28. napján összesen hány bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez? (nemcsak tűzijátékkal kapcsolatos, hanem bármilyen)

4. 2021. azonos időszakában (2021. augusztus 27. és augusztus 28.) hány bejelentést kaptak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Hajdu Gergely

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - A 2022-es augusztus 27-i fővárosi tűzijátékkal kapcsolatos bejelentések száma

idézett részek megjelenítése

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment