A 2022-es augusztus 27-i fővárosi tűzijátékkal kapcsolatos bejelentések száma

Hajdu Gergely made this Közérdekűadat request to Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2022. augusztus 27. és 2022 augusztus 28. napján hány balesethez, tűzesethez vagy bármilyen egyéb esethez riasztották a katasztrófavédelmet az állami tűzijátékkal összefüggésben?

2. 2022. augusztus 27. és 2022 augusztus 28. napján hány darab, az állami tűzijátékkal kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez?

3. 2022. augusztus 27. és augusztus 28. napján összesen hány bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez? (nemcsak tűzijátékkal kapcsolatos, hanem bármilyen)

4. 2021. azonos időszakában (2021. augusztus 27. és augusztus 28.) hány bejelentést kaptak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Hajdu Gergely

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - A 2022-es augusztus 27-i fővárosi tűzijátékkal kapcsolatos bejelentések száma

idézett részek megjelenítése

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment