A 2022-ben elvégzett szúnyoggyérítésekről

Jávor Benedek made this Közérdekűadat request to Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Köszönöm az előző, a 2023-ra tervezett szúnyoggyérítésekről szóló adatigénylésemre küldött válaszukat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő, új adatigénylésem terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2022-ben milyen módon, milyen szerekkel, mikor, hol, mekkora területen végeztek szúnyoggyérítést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 30.

Üdvözlettel:

Jávor Benedek
Párbeszéd – ZÖLDEK

Orgoványi Gábor, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    mv lasz J vor Benedek adatig ny re 02 signed 10905089 22 20230614144544.pdf

    393K Download View as HTML

Tisztelt Képviselő Úr!

Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes, Hivatalvezető Asszony megbízásából mellékelten megküldöm a 2023. május 30-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére benyújtott adatigényére a választ.

Tisztelettel,

  Orgoványi Gábor
       tű. százados
Biztonsági Főosztály
      BM 20-558
+36/20-8200-558

idézett részek megjelenítése

Jávor Benedek hozzászólt ()

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válaszából, azokban szereplő táblák számaiból összeadva kiderült, hogy 2022-ben az alábbiak szerint oszlott meg a szúnyoggyérítésre alkalmazott módszer Magyarország teljes területén:

Földi kémiai 4530271 ha
Földi biológiai 6640 ha
Légi biológiai 6587 ha
Légi kémiai 0 ha

Ez alapján a szúnyoggyérített területeken 99,7%-ban kémiai és csupán 0,3%-ban biológiai módszert alkalmaztak 2022-ben.