A 2022.09.22-én lejátszott Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája mérkőzés kapcsán az UEFA Ellenőrzési, Etikai és Fegyelmi Bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás iratanyaga

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség.

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Nemzeti Sport Online 2023.01.26-i cikkében arról számolt be, hogy az UEFA Ellenőrzési, Etikai és Fegyelmi Bizottsága eljárást folytatott le az MLSZ-szel szemben a 2022.09.22-én lejátszott Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája mérkőzésen történt lelátói kihágások és egyéb rendezői hiányosságok miatt. A cikk részletesen ismerteti az MLSZ védekezését és érveit.

https://www.nemzetisport.hu/magyar_valog...

A cikk ugyanakkor nem említi, hogy ennek az eljárásnak mi lett a vége.
Ennek az eljárásnak a végeredményéről az UEFA nevezett bizottságának honlapján, a disciplinary.uefa.com oldalon sem találkoztam, így azt vélelmezem, hogy végül nem történt fegyelmi büntetés ezzel a mérkőzéssel összefüggésben (ha történt volna, a sajtó annak idején beszámolt volna róla, és bizonyára a NSO mai cikkében is említésre került volna)

A fentiek okán, kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2022.09.22-i Magyarország-Olaszország mérkőzés fegyelmi vizsgálatával kapcsolatos teljes iratanyagot, mely az UEFA Ellenőrzési, Etikai és Fegyelmi Bizottsága és az MLSZ között keletkezett, különös tekintettel
- az UEFA által küldött kifogásokra,
- az UEFA bizottságának elsőfokú határozatára,
- a FARE ellenőr jelentésére,
- az UEFA mérkőzés-ellenőrének a jelentésére,
- az MLSZ válaszleveleire, védekezésére,
- a fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvére,
- az MLSZ jogorvoslati / fellebbezési kérelmére és az eljárás későbbi szakaszában született iratanyagokra, határozatokra, levelezésekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Szabó Balázs

MLSZ, Magyar Labdarúgó Szövetség

1 Attachment

Tisztelt Szabó Balázs Úr!

Alábbi megkeresésére válaszolva mellékelten küldöm Dr. Vági Márton főtitkár úr levelét.

Tisztelettel:

Farkas Blanka
főtitkári asszisztens

Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest, Kánai út 2/D
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf.: 906/1
Telefon: +36 1 577 9501

idézett részek megjelenítése