a 2021. évi ún. "Szuperkoncerttel" kapcsolatos további adatok

A(z) Szerencsejáték Zrt. által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi adatigénylésemben arról tájékoztattak, hogy a Szerencsejáték Zrt. nevében szervezett, 2021. évi ún. "Szuperkoncert" rendezvény egy, a Szerencsejáték Zrt. és a New Land Média Kft. közötti keretszerződés alapján jött létre, amely keretszerződést végül - a NAIH vizsgálatára figyelemmel - meg is küldtek számomra. E szerződés [lásd: https://kimittud.atlatszo.hu/request/189... ] szerint a keretszerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat bizonyos esetekben külön szerződések vagy egyedi megrendelők részletezik. A keretszerződés 5.1. pontja szerint ilyen eset a rendezvényszervezés is, amely tekintetében a felek írásbeli szerződést kötnek, vagy ennek hiányában egyedi megrendelőt küld a Szerencsejáték Zrt. a New Land Média Kft. részére.

1) A fentiekre tekintettel kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2021. évi "Szuperkoncert" megszervezését lehetővé tevő írásbeli szerződést, illetve ennek hiányában annak egyedi megrendelőjét.

2) A fentiekben bemutatott keretszerződés 2.16. pontja szerint az egyes feladatok teljesítését teljesítésigazolásokkal kell igazolni. Erre figyelemmel kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre a 2021. évi "Szuperkoncert" rendezvénnyel összefüggő teljesítésigazolásokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az 1)-2) pont szerinti másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 20.

Üdvözlettel:
Kovács János

Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Kovács János!

Tájékoztatjuk Önt, hogy levelét továbbítjuk az illetékes kollégák felé.

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel: 
 

Holló András
Ügyfélszolgálati Operátor
Ügyfélszolgálati Osztály
Ügyfélkapcsolati Főosztály
Kereskedelmi Igazgatóság
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: hétfő, december 20, 2021, 15:50
Kitől: [FOI #19405 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - a 2021. évi ún. "Szuperkoncerttel"
kapcsolatos további adatok - Szerencsejáték Zrt.

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi adatigénylésemben arról tájékoztattak, hogy a Szerencsejáték Zrt. nevében szervezett, 2021. évi ún. "Szuperkoncert" rendezvény egy, a Szerencsejáték Zrt. és a New Land Média Kft. közötti keretszerződés alapján jött létre, amely keretszerződést végül - a NAIH vizsgálatára figyelemmel - meg is küldtek számomra. E szerződés [lásd: https://kimittud.atlatszo.hu/request/189... ] szerint a keretszerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat bizonyos esetekben külön szerződések vagy egyedi megrendelők részletezik. A keretszerződés 5.1. pontja szerint ilyen eset a rendezvényszervezés is, amely tekintetében a felek írásbeli szerződést kötnek, vagy ennek hiányában egyedi megrendelőt küld a Szerencsejáték Zrt. a New Land Média Kft. részére.

1) A fentiekre tekintettel kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2021. évi "Szuperkoncert" megszervezését lehetővé tevő írásbeli szerződést, illetve ennek hiányában annak egyedi megrendelőjét.

2) A fentiekben bemutatott keretszerződés 2.16. pontja szerint az egyes feladatok teljesítését teljesítésigazolásokkal kell igazolni. Erre figyelemmel kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre a 2021. évi "Szuperkoncert" rendezvénnyel összefüggő teljesítésigazolásokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az 1)-2) pont szerinti másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 20.

Üdvözlettel:
Kovács János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #19405 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt - figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére -  15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Budapest, 2022. január 04.

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Kérem írják meg azt is, hogy az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt mely okra hivatkozva hosszabbítják meg 15 nappal az igénylést, ugyanis csak a rendelkezésre hivatkoztak, a konkrét okra nem.

Az okok a következők lehetnek:
- az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy
- az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Nem világos, hogy itt melyik merülhet fel, hiszen csak egy szerződést/megrendelőt kértem és a teljesítésigazolásokat.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték!

Nagy sajnálattal veszem tudomásul, hogy nem hogy a leveleimre nem válaszolnak, de még a saját határidő-hosszabbításukat sem veszik figyelembe, hiszem a további 15 nap is lejárt.

Igen szomorú, hogy egy adatigénylést lassan már csak akkor teljesítenek, ha a NAIH közbelép.

Ez egy közpénzből működő szervezettől elfogadhatatlan.

Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték!

Mikor kapok választ az igényemre? A NAIH-nak már jeleztem a késedelmüket.

Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2022. január 21-én az Ön által kizárólag elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylését a lentiek szerint teljesítettük.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

From: kozerdekuadat
Sent: Thursday, January 27, 2022 1:49 PM
To: '[FOI #19405 email]'
<[FOI #19405 email]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2022. január 21-én az Ön által kizárólag elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylését a lentiek szerint teljesítettük.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

From: kozerdekuadat
Sent: Friday, January 21, 2022 6:34 PM
To: '[FOI #19405 email]'
<[3][FOI #19405 email]>
Subject: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért „egyedi megrendelő” tekintetében Társaságunk -
előre egyeztetett időpontban és helyszínen - betekintést biztosít Önnek,
amennyiben azt külön kéri és szükségesnek tartja.

A teljesítésigazolásokkal, beszámolókkal és egyéb dokumentumokkal
kapcsolatban jelezzük, hogy az Infotv. 30. § (7) bekezdése kimondja, hogy:

„A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve
tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények
rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az
adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a
jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának
megjelölésével is teljesítheti.”.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

2022. január 21.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[4]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/
2. http://www.szerencsejatek.hu/
3. mailto:[FOI #19405 email]
4. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Először is, ahogy a fenti levelezésben is látható, a KMT rendszerében a válaszuk nem jelent meg... nehezemre esik elhinni, hogy ezt már megküldték.

Másodszorra, az Infotv. 30. § (2) bekezdése a következőt mondja ki:

"(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni."

A fentiekre figyelemmel Önöknek - azaz az adatkezelőnek - kellene érdemben (!) bizonyítani, hogy miért jelentene aránytalan sérelmet úgy teljesíteni az igényt, ahogy kértem. Márpedig én nem betekintést, hanem az adatok elektronikus másolatát kértem. Nem kaptam meg ezeket, tehát az igényem nem teljesült. Továbbra is az adatokat kérem, nem betekinteni kívánok.

Harmadszorra pedig, jelzem, hogy az Önök által citált "számlaszintű" ellenőrzésre való utalás teljesen komolytalan. A Kúria és a NAIH joggyakorlata is igazolja, hogy a számlaszintű ellenőrzésre való hivatkozás önmagában nem releváns akkor, ha az adatigénylő számlát vagy nagy mennyiségű számlát kér. Ld. a Kúria joggyakorlat-elemzését:

"Ezeket a hivatkozásokat a vizsgált esetekben az eljárt bíróságok jellemzően nem fogadták el, ennek indoka jellemzően az volt, hogy önmagában az igényelt, esetlegesen jelentős számú adat
nagy mennyisége még nem jelent számlaszintű elszámolási kötelezettséget, ezt minden esetben egyedileg kell elvégezni."

[https://kuria-birosag.hu/sites/default/f...

Idézném továbbá a NAIH gyakorlatát is, a következők szerint:

"Önmagában az a tény, hogy az adatigénylés számlák másolatának megismerésére irányul, a
Hatóság álláspontja szerint nem teszi jogszerűvé az Infotv. 30. § (7) bekezdésének alkalmazását, továbbá ezen megtagadási ok esetében is alkalmazni kell az Infotv. 30. § (5) bekezdését, amelynek értelmében, ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél." [NAIH-875-2/2014/V]

Ebben az esetben is tehát az Önök felelősségi körébe tartozik annak igazolása, hogy miért volna az igényem teljesíthetetlen! Önmagában az nem lehet az adat elzárásának oka, hogy a kért adat egy számla vagy néhány számla összessége. Nézzenek körül itt a KMT felületén, nem egy adatigénylést fognak találni, amely számlák becsatolásával zárult.

Végül pedig, ha még alkalmaznák is az Infotv. 30. § (7) bekezdését, hol van az az adat, amit helyette kapok? Ezt sem csatolták be. Sehogy sem áll meg az érvelésük.

E választ is továbbítottam a NAIH-nak, a vizsgálatuk már folyik.

Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték!

Miért nem kapok választ?

Itt az ideje, hogy eleget tegyenek a törvényi kötelezettségeiknek!

Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

A taktikájuk az lesz, hogy addig húzzák az időt, ameddig a NAIH ki nem mondja, hogy jogom van megismerni az adatokat? Kissé arcpirító egy közpénzmilliárdokból működő cégtől!

Tavaly decemberben nyújtottam be az igénylést. Most már szeptember van. Itt az ideje teljesíteni a kötelezettségeiket!

Üdvözlettel:
Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tekintettel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAIH-1824/2022. iktatószámon folyamatban lévő eljárására, a hatóság
NAIH-1824-9/2022. iktatószámú levelében foglalt felhívásnak eleget téve
ezúton közvetlenül Önnek is megküldjük a 2021. évi Szuperkoncerthez
kapcsolódó megrendelőt és teljesítésigazolást.

 

Budapest, 2022. szeptember 20.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték!

Igazán köszönöm, hogy majdnem egy év után sikerült megküldeniük két darab dokumentumot.

A csatolt ún. egyedi megrendelő dokumentum szerint a jelen megrendelés _elválaszthatatlan_ mellékletét képezi az árajánlat is. Ha elválaszthatatlan, miért nem kaptam meg? Kérném, mielőbb küldjék meg részemre!

Várom válaszukat!

Üdvözlettel:
Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Vonatkozó adatigényére válaszolva az Infotv. 27. § (3) bekezdésére
hivatkozással nem áll módunkban megküldeni azon árajánlatot, amely olyan
üzleti titkokat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra hozatala olyan adatokhoz
való hozzáférést eredményezne, amely a New Land Media Kft. által harmadik
féllel kötött partner(ek) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét
sértené vagy veszélyeztetné.

 

Társaságunk a New Land Media Kft.-től a 2021. szeptember 7. napján kelt
megrendeléssel a keretszerződés alapján a Szuperkoncert rendezvény
szervezését rendelte meg, így a Szerencsejáték Zrt. a rendezvény
szervezésébe és lebonyolításába a New Land Media Kft. által bevont
gazdasági társaságokkal, illetve további harmadik személyekkel nem áll
szerződéses jogviszonyban.

 

A Szuperkoncert rendezvény szervezéséhez kapcsolódó szerződések a New Land
Media Kft. és harmadik felek között jöttek létre, következésképpen az
Infotv. 2. § (1) bekezdése és 3. § 5. pontja alapján a New Land Media Kft.
és harmadik felek által kötött szerződések, illetve azok lényeges tartalmi
elemei nem tartoznak az Infotv. hatálya alá, és a kezelésükben lévő üzleti
adatok nem minősülnek közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak.

 

Budapest, 2022. október 6.

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték!

Köszönöm válaszukat, de azt Önök se gondolhatják komolyan, hogy egy dokumentum egyik része (aminek bevallottan az elválaszthatatlan része az árajánlat) az Infotv. alá esik, míg a másik nem, ráadásul pont üzleti titok is.

Idézem az Infotv. 27. §-át:

"(3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét."

Mivel az üzleti titoknak mondott rész (amiről nem tudom, melyik, mert magát a dokumentumot sem látom) megakadályozná a közérdekből nyilvános adat megismerését, ezért az egész irreleváns, a dokumentumot ki kell adniuk.

Idézem a 2007. évi CVI. törvény 5. §-át is:

"5. § (1) Közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja.
(2) Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül."

A fentiekre figyelemmel az érvelésük teljesen megalapozatlan (de még ha így is lenne, legalább egy részlegesen kitakart dokumentumot meg kellene küldeniük, amelyben látszik, hogy az árajánlat hogy néz ki, milyen kalkulációkból tevődik össze, stb.).

Amennyiben nem küldik meg haladéktalanul az adatokat, a NAIH eljárását kezdeményezem.

Üdvözlettel:

Kovács János