Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fülöp Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2021. évi sajtó, propaganda és média kiadások összesítése.

We're waiting for Fülöp Ádám to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. évi sajtó, propaganda és média kiadások összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 5.

Üdvözlettel:
Fülöp Ádám

városüzemeltetés, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

--
Tisztelettel,

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Főosztály
Városüzemeltetési Osztály
1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefon: 1/342-0905
Fax:1/351-7969
E-mail: [email address]
web: www.terezvaros.hu

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Fülöp Ádám úr!

 

Mellékletben csatoltam Soproni Tamás polgármester válaszát közérdekű
adatkérésére vonatkozólag.

 

Soproni Tamás polgármester megbízásából,

 

Üdvözlettel,

Hajdu Nikolett

jegyzői titkárság

Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

1067 Budapest, Eötvös utca 3.

Tel.: 06-1-351-7965

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fülöp Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.