A 2021. évi sajtó, propaganda és média kiadások összesítése.

Fülöp Ádám made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. évi sajtó, propaganda és média kiadások összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Fülöp Ádám

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. szeptember 1. napján Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatalához címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom,
hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020.(XI.25.) Korm. rendelet, valamint a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa
magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény
alapján az adatigénylésnek a beérkezéstől számított 45 napon belül teszünk
eleget.

 

A hivatkozott rendelet 4.§-a alapján a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Fülöp Ádám!

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatához címzett 2021.
évi sajtó, propaganda és média kiadásokra vonatkozó adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Budai Hang:

Havonta egy alkalommal 2-3 oldal terjedelemben a II. Kerületi
Önkormányzatról szóló anyagok és hírek megjelentetése a Magyar Hang
újságban

2.796.000 forint

 

A Netadó rádión a "Mi újság a II. kerületben?" sugárzása

729.000 forint

 

Mi újság a II. kerületben? című rádiós műsorfolyam tartalomgyártási
feladatai, beszélgetések

750.000 forint

 

Havonta max.7 db Pr-cikk megjelentetése az ittlakunk. hu weboldalon.

900.000 forint

 

Hírügynökségi tevékenység: cikkírás, karácsonyi interjú a Hidegkúti Kilátó
magazinban

40.000 forint

 

Így a nem önkormányzati médiafelületeken vásárolt megjelenés és
tartalom-előállítás 2021. évben összesen: 5.215.000 forint

 

Üdvözlettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]