Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. évi sajtó, propaganda és média kiadások összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Fülöp Ádám

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. szeptember 1. napján Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatalához címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom,
hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020.(XI.25.) Korm. rendelet, valamint a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa
magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény
alapján az adatigénylésnek a beérkezéstől számított 45 napon belül teszünk
eleget.

 

A hivatkozott rendelet 4.§-a alapján a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Fülöp Ádám!

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatához címzett 2021.
évi sajtó, propaganda és média kiadásokra vonatkozó adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Budai Hang:

Havonta egy alkalommal 2-3 oldal terjedelemben a II. Kerületi
Önkormányzatról szóló anyagok és hírek megjelentetése a Magyar Hang
újságban

2.796.000 forint

 

A Netadó rádión a "Mi újság a II. kerületben?" sugárzása

729.000 forint

 

Mi újság a II. kerületben? című rádiós műsorfolyam tartalomgyártási
feladatai, beszélgetések

750.000 forint

 

Havonta max.7 db Pr-cikk megjelentetése az ittlakunk. hu weboldalon.

900.000 forint

 

Hírügynökségi tevékenység: cikkírás, karácsonyi interjú a Hidegkúti Kilátó
magazinban

40.000 forint

 

Így a nem önkormányzati médiafelületeken vásárolt megjelenés és
tartalom-előállítás 2021. évben összesen: 5.215.000 forint

 

Üdvözlettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]