A 2019. évi nyári menetrend vonatösszeállításai

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök által a 2018–2019. évi, 2. számú módosítással aktualizált belföldi közforgalmú menetrend szerint üzemeltetett összes személyszállító vonat összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok valamennyi mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 24.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    SZV R II.m dos t s 2019.j nius.zip

    746K Download

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. 07. 24. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő választ adjuk.

Kifejezetten a 2. számú módosítással aktualizált belföldi közforgalmú menetrend szerint üzemeltetett összes személyszállító vonat összeállítási rendje dokumentummal Társaságunk nem rendelkezik.
A szerelvényfordulók egy részét befolyásolják a 2-es pótlékban szereplő fordák. Több területen különböző etapokban jelenleg is vágányzárak zajlanak, amik meghatározzák az érintett fordák tartalmát, érvénytartamát.
A csatolt fordák esetében kigyűjtöttük a 2-es pótlék érvénybe lépéséhez legközelebb eső fordulókat, amelyet mellékelten küldünk, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy ezek közül van olyan, amely a fentiekből adódóan már nincs érvényben.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése