A 2019/2020-as menetrendi év: 1. sz. módosítással aktualizált belföldi közforgalmú menetrend vonatösszeállításai a 2020.05.23. 00:00-tól érvényben lévő vágányzári menetrendekkel aktualizálva

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019/2020-as menetrendi évben az 1. sz. módosítással aktualizált belföldi közforgalmú menetrendben; a 2020.05.23. 00:00-tól érvényben lévő vágányzári menetrendekben szereplő, Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok összes mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 23.

Üdvözlettel:

Csabai János magánszemély

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    SZ.FORDUL 2020.05.18 07.01 ig 16.vonali vgz r jjeli vgz rak 21.vonali fels vezet ki karbantart s nnepi.xlsx

    510K Download View as HTML

Tisztelt Csabai Úr!

A 2020.05.23-án kelt közérdekű adatigénylésre válaszolva, mellékelten megküldjük a kért adatokat.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése