A 2018/19-es menetrendi év vonatösszeállításai

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018/2019-es menetrendi évben az Önök által üzemeltetett összes személyszállító vonat összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok valamennyi mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 22.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
elnökségi tag
Közlekedő Tömeg Egyesület

Fodorné Simon Andrea, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

9 Attachments

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

Csatolva küldjük az Önök által kért 2018/2019 sz. menetrendi évre vonatkozó, az általunk üzemeltetett vonalak alap szerelvény fordulóit és összeállítási rendjét tartalmazz táblázatokat.
Az alap szerelvényfordulókon kívül több módosított szerelvényforduló is kiadásra került a menetrendi időszakban különböző okok, változások miatt.

Okok, változások:
• vágányzárak (adott vonal, vonalszakaszon végzett munkák)
• ünnepnapok változásai
• munkanap áthelyezés
• átmeneti időszakok (pótlékok közti átmenet, csoportos utazások, különvonatok)
• hétvégi erősítések iskolaidőszakban a járművek rendelkezésre állásának függvényében operatív módon
• több napig tartó rendkívüli esemény

Alapszerelvényforduló változások:
• 2018.12.09-től 2019.01.01-ig: menetrendváltozás
• 2019.01.02-től 2019.01.14-ig: 3 db FLIRT3 beállása
• 2019.01.15-től 2019.03.03-ig: FLIRT és hagyományos szerelvény közlekedésének megváltozása
• 2019.03.04-től 2019.04.06-ig: MÁV IC vonatok alapszerelvényének módosítása
• 2019.04.07-től 2019.05.27-ig: újabb 4db FLIRT3 beállása
• 2019.05.28-tól 2019.07.05-ig: újabb 3 db FLIRT3 beállása
• 2019.07.06-tól 2019.08.31-ig: vágányzárak vége és II. pótlék bevezetése
A jelenleg érvényben lévő alap szerelvényforduló augusztus 31-ig lesz érvényben, utána szeptember 1.-re valamint szeptember 2.-tól új alapszerelvényforduló kerül kiadásra a III. pótlék illetve az iskolai időszak kezdete miatt.

SZVÖR3 változások:
• 2018.12.09-től 2019.03.03-ig: menetrendváltozás
• 2019.03.04-től 2019.05.27-ig: MÁV IC vonatok alapszerelvényének módosítása
• 2019.05.28-tól 2019.09.01-ig: vágányzárak vége és a II. pótlék bevezetése
A jelenleg érvényben lévő előreláthatólag 2019.09.01-ig lesz érvényben majd 2019.09.02-től 2019.12.14-ig: III. pótlék és erősítések bevezetése miatti esetleges változások miatt kerülhet új kiadásra.

A fentiekben részletezett tervezett alapforduló módosítások mellett eltérés nem tervezetten is bármikor előfordulhat az érvényes szerelvényfordulótól (adott napon érvényes alap, vagy tervezetten módosított fordulótól) rendkívüli események, illetve az eszközök műszaki állapotának alakulása miatt.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése