A 2016-os Red Bull Air Race megrendezésével kapcsolatos kiadások

Az igénylést elutasította a(z) Hungaroring Sport Zrt..

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Hungaroring Sport Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016-os Red Bull Air Race megrendezésével kapcsolatban
a) a megrendezésért a jogtulajdonosnak kifizette jogdíj összegét,
b) a társaságnál felmerülő az adaigénylés teljesítéséig felmerült egyéb, illetve azt követően tervezett kiadások listáját az összeg és a jogcím, illetve a szerződéses partner megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Matkovics Dávid, Hungaroring Sport Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

 

Csatolva küldöm társaságuk számára Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt.
elnök-vezérigazgatójának válaszlevelét a 2016. augusztus 11-én
elektronikus úton küldött, 2016-ban megrendezett Red Bull Air Race
eseménnyel kapcsolatos közérdekű adat igénylésükre.

 

Tisztelettel:

 

Matkovics Dávid

szakmai titkár

Assistant to Deputy CEO

[1][email address]

Tel: +36 28 444 444

Fax: +36 28 441 860

Mobil: +36 30 403 5680

 

[2]Hungaroring_Logo_2015-2

Hungaroring Sport Zrt.

H-2146 Mogyoród, Pf. 10.

[3]www.hungaroring.hu

 

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE!

A jelen elektronikus üzenetben található információk bizalmasak és az
üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az
általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, azt haladéktalanul jelezze a 06 28 444 444-es telefonszámon.
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása,
másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

 

P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, hogy valóban
szükséges-e.

 

--------------------------------------------------------------------------

[4]Avast logo Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
[5]www.avast.com

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.hungaroring.hu/
4. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
5. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...