Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön HAND Szövetség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2016-os évre vonatkozó költségvetés eddigi, a KKM-re vonatkozó számai

We're waiting for HAND Szövetség to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Önökhöz a KKM-ből beérkezett, a 2016-os évre vonatkozó költségvetés kialakítására vonatkozó eddigi számok, az egyes KKM-es főosztályok illetve területekre igényelt költségvetési összegek és megnevezéseik.
- Az Önök általi - akár csak javasolt - változtatások alapján a 2016-os költségvetés-tervezetben jelenleg szereplő, a fent megnevezett tételekkel kapcsolatos adatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 30.

Üdvözlettel:

HAND Szövetség, [email address]

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/19369-3/2015 - közérdekű adatigénylés

 

HAND Szövetség

részére

 

E-mail: [1][FOI #4565 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A „Közérdekű adatigénylés - A 2016-os évre vonatkozó költségvetés eddigi,
a KKM-re vonatkozó számai” tárgyban írt megkeresésével kapcsolatban a
következőkről tájékoztatjuk:

 

·         Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §  (6) bekezdése
alapján „a KKM-től beérkezett, a 2016-os évre vonatkozó költségvetés
kialakítására vonatkozó eddigi számok, az egyes KKM-es főosztályok,
illetve területekre igényelt költségvetési összegek és megnevezéseik”
tekintetében kért adatokat nem áll módunkban megküldeni, tekintettel arra,
hogy az adatok nyilvánosságra hozatala a Nemzetgazdasági Minisztérium
feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné.

·         A „2016-os költségvetés-tervezetben” jelenleg szereplő adatok
2015. május 13-tól az Országgyűlés honlapján (parlament.hu) elérhetőek.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön HAND Szövetség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.