Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. és jogelődei által 2010. január 1-jétől 2016. december 31-ig megkötött hirdetési, promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések listáját a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződő partner elnevezése és a megkötés dátuma megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Erzsébet-utalvány Ügyfélszolgálat, Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Megkeresését köszönettel megkaptuk, melynek feldolgozását megkezdtük.

Tájékoztatjuk, hogy esetszáma 2017/0016624, amelyet kérünk, őrizzen meg,
mert az ügyintézés során erre kell majd hivatkoznia.

Ez egy automatikus levél, kérjük, ne válaszoljon rá.

Üdvözlettel:
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Ügyfélszolgálat

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a 2017. június 12. napján
megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., illetve az általa kezelt adatok nem
tartoznak az Infotv. hatálya alá, erre tekintettel adatigénylésének eleget
tenni nem áll módunkban.

 

Üdvözlettel:

Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

------------------- Eredeti üzenet -------------------
Feladó: [1][FOI #9404 email]
Beérkezés:
Címzett: Ügyfélszolgálat
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2010-2016 közötti
reklámszerződések adatai

 

 

Tisztelt Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. és jogelődei
által 2010. január 1-jétől 2016. december 31-ig megkötött hirdetési,
promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések listáját a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződő partner
elnevezése és a megkötés dátuma megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #9404 email]

Ha a(z) Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. nem a(z)
[3][Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9404 email]
2. mailto:[FOI #9404 email]
3. mailto:[Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Sajtó!

A tárgybeli megtagadásuk miatt indított perben a Fővárosi Törvényszék a 25.P.22.903/2017/7. sz. ítéletében kötelezte Önöket az összes kért adat kiadására, amely ítélet a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.20.054/2018/4-II. számú, 2018. február 9. napján kelt ítéletével jogerőssé vált, a jogerős ítéletet a felperes atlatszo.hu több mint egy hónapja megkapta. Az ítéletben meghatározott 15 napos teljesítési határidő így régen letelt.

Felhívjuk figyelmüket, a Btk. 220. § (1) bekezdésének a) pontja szerint aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vétséget követ el.

Ennek okán amennyiben a jogerős bírósági kötelezésnek haladéktalanul nem tesznek eleget, büntetőfeljelentést fogunk tenni, valamint végrehajtási eljárást indítunk.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.