A 15602/2014. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedély által előírt dokumentumok

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által 2014. aug. 22-én a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ( továbbiakban: Engedélyes) számára kiadott, 15602/2014. ügyszámú engedélyt megalapozó laboratóriumi vizsgálatok dokumentációját, melynek alapján az engedélyben megállapításra került, hogy a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz. alatti ingatlanokon engedély nélkül elhelyezett 16900 m3 térfogatú hulladék nem veszélyes hulladék.

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 15602/2014. ügyszámú határozatban előírt, a hulladékgazdálkodási tevékenység nyomán az Engedélyes által a Felügyelőség számára benyújtott összes dokumentumot. ( A kötelezően előírt és elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kiértékelt eredményeit tartalmazó dokumentumokat, a hulladékgazdálkodási tevékenység során benyújtott hulladéknyilvántartási, hulladékkezelési dokumentumokat, a Felügyelőség által előírt, az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége következtében a környezetet ért hatásokról szóló dokumentációt.)

3. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Felügyelőség számára Velence Város Önkormányzata által benyújtott, a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz. alatti ingatlanokon elvégzett rekultivációra vonatkozó egyéb hivatalos dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 26.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A 15602 2014.gysz m hullad kgazd lkod si enged ly ltal el rt dokumentumok.txt

    5K Download View as HTML

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatgazdánál"
([Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email])
Nem található a megadott e-mail cím. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és küldje el újból az üzenetet. Ha nem szűnik meg a hiba, forduljon a
levelezési rendszergazdához.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: TEREXEXCHANGE1.terex.local

[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from armor.kvvm.hu (172.31.4.165) by TEREXEXCHANGE1.terex.local
(172.31.4.142) with Microsoft SMTP Server id 15.1.466.34; Fri, 26 Apr 2019
17:52:48 +0200
Received: from armor.kvvm.hu (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by localhost (Email Security Appliance) with SMTP id A2D626E551_CC32ADDB
for <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>; Fri, 26 Apr 2019 15:59:25 +0000 (GMT)
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250])
by armor.kvvm.hu (Sophos Email Appliance) with ESMTP id 5E8366BDE6_CC32ADCF
for <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>; Fri, 26 Apr 2019 15:59:24 +0000 (GMT)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 0F5502134B; Fri, 26 Apr 2019 16:20:35 +0000 (UTC)
Date: Fri, 26 Apr 2019 16:20:35 +0000
From: =?UTF-8?B?Qm9kbsOhciBac3V6c2E=?=
<[FOI #12642 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXAtRHVuYS12w7ZsZ3lp?=
=?UTF-8?B?IEvDtnJueWV6ZXR2w6lkZWxtaSw=?=
=?UTF-8?B?IFRlcm3DqXN6ZXR2w6lkZWxtaQ==?= =?UTF-8?B?IMOpcw==?=
=?UTF-8?B?IFbDrXrDvGd5aQ==?= =?UTF-8?B?IEZlbMO8Z3llbMWRc8OpZw==?=
=?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIg==?= <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_15602/2014._=C3=BCgysz=C3=A1m=C3=BA?=
=?UTF-8?Q?_hullad=C3=A9kgazd=C3=A1lkod=C3=A1si_enged=C3=A9ly_=C3=A1ltal?=
=?UTF-8?Q?_el=C5=91=C3=ADrt_dokumentumok?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Sophos-SenderHistory: ip=52.57.14.250,fs=0,da=101095730,mc=1,sc=0,hc=1,sp=0,fso=75670292,re=415,sd=0,hd=0
X-Sophos-ESA: [armor.kvvm.hu] 4.5.1.0, Antispam-Engine: 2019010800.03.04.001, Antispam-Data: 2019.4.26.155116
X-SASI-RCODE: 200
X-SEA-Spam: Gauge=IIIIIIII, Probability=8%, Report='
HTML_00_01 0.05, HTML_00_10 0.05, MIME_LOWER_CASE 0.05, SUPERLONG_LINE 0.05, CTE_BASE64 0, CT_TEXT_PLAIN_UTF8_CAPS 0, DQ_S_H 0, NO_URI_HTTPS 0, SPF_NONE 0, URI_WITH_PATH_ONLY 0, __ANY_URI 0, __CP_URI_IN_BODY 0, __CT 0, __CTE 0, __CT_TEXT_PLAIN 0, __DQ_IP_FSO_LARGE 0, __DQ_IP_HIST 0, __DQ_S_HIST_1 0, __DQ_S_IP_100K 0, __DQ_S_IP_10K 0, __DQ_S_IP_1K 0, __DQ_S_IP_HD_0 0, __DQ_S_IP_MC_1 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN_DIG 0, __FROM_UTF_B 0, __HAS_FROM 0, __HAS_MSGID 0, __HIGHBITS 0, __MIME_TEXT_ONLY 0, __MIME_TEXT_P 0, __MIME_TEXT_P1 0, __MIME_VERSION 0, __MULTIPLE_URI_TEXT 0, __NO_HTML_TAG_RAW 0, __SANE_MSGID 0, __SUBJ_HIGHBIT 0, __TO_MALFORMED_2 0, __URI_IN_BODY 0, __URI_NOT_IMG 0, __URI_NO_WWW 0, __URI_NS , __URI_WITH_PATH 0, __UTF8_SUBJ 0'
Return-Path: [FOI #12642 email]

References

Visible links
1. mailto:[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]