A 113-as és 114-es számú vasútvonalak utasforgalmi adatai 2019 és 2022 között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait a 2019 és 2022 szeptember közötti időszakra.
113-as Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta
114-es Mátészalka–Csenger

Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- év, hónap
- megállóhely fel-és leszálló utasok száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. október 19-én beérkezett pontosított megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.10.19. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük a 113-as és 114-es számú vasútvonalak utasforgalmi adatait.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonali adatok tartalmazzák mindazon utasokat, akik az adott évben vásárolt nemzetközi jegyükkel, bérletükkel az adott vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. Az állomási adat azokat az utasokat tartalmazza, akiknek az adott évben vásárolt belföldi menetjegyén/bérletén feltüntetett viszonylat kiinduló- vagy célállomása az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azon utasokat, akik:
- nemzetközi utasok;
- az adott állomáson átszállnak;
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok);
- nem gépi kiállítású, vagy viszonylatmegjelölést nem tartalmazó jeggyel utaznak;
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Több vonalat is kiszolgáló állomás esetén az állomási utasforgalom az állomás teljes utasforgalma, függetlenül attól, hogy az a vizsgált vonalakat érintően történt-e vagy sem.
2020-ban és 2021-ben a járvány miatt 2019-hez képest jelentős utasszámcsökkenés volt, ami minden állomás utasforgalmát érintette.
A járványügyi menetrendek 2020. június 6-tól lettek bevezetve, amely szerint:
- A 113-as vonal Fehérgyarmat – Zajta szakaszán 1 pár vonat kivételével minden vonat helyett vonatpótló busz közlekedett. 2022. július 1-jétől a vasárnaponként Budapestre közlekedő „Hétmérföldes” vonat a teljes útvonalán vonatként közlekedik, a többi vonat esetében a pótlóbuszos közlekedés megmaradt. Tekintettel arra, hogy a vonatpótló busz vonatjeggyel vehető igénybe, az ezzel utazó utasok a táblázatban megjelennek.
- A 113-as vonal Nyíregyháza – Nyírbátor szakaszán, valamint a 114-es vonalon 1-1 pár vonat közlekedett, ez a közlekedési rend érvényes jelenleg is. Vonatpótló busz ezeken a vonalakon nincs, az utasok a helyközi buszokkal utazhatnak. A helyközi buszokra nem vonatjegyet kell váltani, így az azokkal utazókról nincs adatunk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése