Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019. január - 2023. április időszakra vonatkozóan hónapokra és viszonylatokra bontva azon eladott menetjegyek és bérletek számát, melyek kiindulási és/vagy célállomása a következő állomások és megállóhelyek egyike: Csanádpalota, Nagylaki Kendergyár, Nagylak, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó, Kiszombor megálló, Kiszombor, Deszk, Szőreg, Újszeged, Csenger, Porcsalma-Tyukod, Ököritófülpös, Győrtelek alsó, Győrtelek, Penyige, Nagyszekeres, Kisszekeres, Jánkmajtis, Gacsály, Rozsály, Zajta, Belsőperegpuszta, Tompapuszta, Battonya. Kérem, hogy az adatokat csv, xlsx vagy más, gépi feldolgozást lehetővé tévő formátumban küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Király Bence

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    K zadat 113 114 121 125 viszonylatos b rlet menetjegy darabsz mok 201901 202304 002.xlsx

    494K Download View as HTML

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023. 05. 09. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a 113-as, 114-es 121-es és a 125-ös vasútvonal bérlet és menetjegyértékesítési adatait tartalmazó táblázatot.

A mellékelt táblázat tartalmazza mindazon belföldi jegyeket és bérleteket, amelyeken a feltüntetett viszonylat kiindulási vagy célállomása a megadott település.
A táblázat nem tartalmazza azokat az utasokat, akik:
- nemzetközi utasok;
- nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, kedvezményre jogosult határon túli magyarok);
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése