Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi telephelyének fejlesztésével, valamint rehabilitációs és koraifejlesztő-központtá alakításával kapcsolatban 2013.07.25-ig keletkezett
- szerződéseket és megtett kötelezettségvállalásokat
- kiadások tételes felsorolását

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

2 Melléklet

 

[1]Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

Erdélyi Katalin

részére

Tárgy: adatigénylés a Velencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi telephelyének
fejlesztésével kapcsolatban

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola agárdi telephelyének fejlesztésére kötött szerződések
megismerése iránt benyújtott közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban a
mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin