Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő énlakai és torockói ingatlanokban megvásárlásuk óta
- kik (név szerint)
- mikor és meddig (-tól -ig dátum)
- milyen jogcímeken és indokkal
tartózkodtak és szálltak meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Rónaszéki László, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Erdélyi Katalin

részére

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

A „torockói és énlakai ingatlanok használói” című közérdekű
adatigénylésére az alábbi választ adom.

 

Előző levelemben is tájékoztattam Önt arról, hogy jelenleg Önkormányzatunk
delegációi veszik igénybe szálláshelyként, illetve kerületi lakosok, civil
szervezetek, gyerekcsoportok rendelkezésére állnak, természetesen térítés
ellenében fent nevezett ingatlanok. A használatról nyilvántartást nem
vezetünk, ezért visszamenőlegesen tételes kimutatást nem áll módomban a
rendelkezésére bocsájtani.

 

Budapest, 2013. április 24.

 

 

                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                  Dr.
Rónaszéki László

                                                                  címzetes
főjegyző

Tisztelt Dr. Rónaszéki László!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin