a SZTEHA és az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti aktív szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Alapítvány (SZTEHA) és az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2012. szeptemberében érvényben levő szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos

Török Márk,

Tisztelt Maróy Ákos
Tanulmányozva az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény hatályos és vontakozó rendelkezéseit, álláspontom szerint a SZTEHA
nem minősül közérdekű adatgazdának, ugyanakkor a kérdésére választ kap:
Az Universitas Kft és a SZTEHA között nincs szerződéses viszony.

Üdvözlettel:

Török Márk
SZTEHA
ui.: Nagyon furcsa az email cím, megtenné hogy visszajelez ha megkapta?
Köszönöm.

Tisztelt Török Márk!

Köszönöm kérdesemre adott gyors válaszát.

A SZTEHA véleményem szerint annak okán esik a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá, hogy központi költségvetésből származó pénzt is kezel, ami a SZTEHA éves beszámolójában is látszik. (beszámoló 3. oldal 4. sor).

Az e-mail cím azért "furcsa" mert a kimittud.org nevű információ kikérő rendszeren keresztül fordultam önhoz - ahol az informcáció kikérések és azok eredményei publikusan látszanak. Ez a rendszer generál kikérésenként más és más e-mail címet. Eme info kérés eredményeit ezen az oldalon nézheti meg: http://kimittud.org/request/a-szteha-es-...

Mégegyszer köszönöm a gyors választ.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos