Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azzal a "polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése" című projecttel kapcsolatban, amelyért állítólag 2009-ben az Önkormányzat kb. 20 millió forintot fizetett ki.

1. Kérem mint közérdekű adatot adják meg részemre, hogy ilyen kifizetés történt-e, és ha igen, akkor milyen összegben és részletekben
2. Kérem mint közérdekű adatot adják meg részemre, hogy a project valóban egy pályázat keretében történt-e
3. Kérem mint közérdekű adatot adják meg részemre, hogy igaz-e az az állítás, amely szerint az önkormányzat részére a pályázat keretében nem került sorra kifizetés.
3a. Amennyiben valóban nem került sorra ilyen kifizetés, annak mi volt az indoka?
3b. Amennyiben került sorra ilyen kifizetés, az milyen összegben és milyen részletekben történt?
4. A project leszállítandóit képező dokumentumokat
5. A polgármesteri hivatal működését jelenleg szabályozó dokumentumokat, annak bemutatásával, hogy a szervezetfejlesztési project eredményeit a Hivatal hogyan hasznosította

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 13.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Ismét elküldtük a kérést a Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Veres Erika, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Magosányi Úr!

 

Hivatalunkhoz 2012.  június 13-án érkezett a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése projecttel kapcsolatos adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

1. A project keretében 2009. 10. hóban 6.304.000 Ft+Áfa, 2010-ben
9.580.000 Ft +áfa összeg került kifizetésre.

 

2.A szervezetfejlesztésre az [1]ÁROP-3.A.1/A-2008-0006 sz. pályázat
keretében került sor

 

3.  Az önkormányzat részére a pályázat keretében kifizetett összeg:
2011.12.07-én 15.744.695 Ft.

4 . A pályázat dokumentuma hiánytalanul megtekinthetők a
[2]www.paty.hu/palyazatok oldalon.

5. A fenti dokumentumok alapján a project eredményeit oktatási célokra,
valamint a honlap fejlesztésére, intranet elérhetőségre használta fel
hivatalunk.

 

Páty, 2012. június 27.

 

                                               Tisztelettel

 

                                                 
                                                                          
Dr Guba Zsolt

                                                                                                                            
      jegyző

 

 

References

Visible links
1. http://www.paty.hu/szervezetfejlesztes_2...
2. http://www.paty.hu/palyazatok

Magosányi Árpád hozzászólt ()

A felhasználási módok közül kissé hiányolom a szervezetfejlesztést és a folyamatoptimalizálást.
A honlapon található dokumentáció szerint a project összes folyamatokkal kapcsolatos eredménye kétféle heti gyakoriságú értekezlet bevezetése,
és annak a szakmailag triviális ténynek az előírása, hogy egy projecthez tartozik SC meeting.
Ezekhez a felismerésekhez nem kell 12 millió forint.