A Pallasz Athéné Közgondolkodási Program szerződései

Magyar Nemzeti Bank nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pallasz Athéné Közgondolkodási Program
keretében kötött szerződéseket 2014.08.27.-ig bezárólag,
valamint az ezen szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat, az elkészült értékbecsléseket, kockázat- és hatáselemzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 27.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s A Pallasz Ath n K zgondolkod si Program szerz d sei.txt

    0K Download View as HTML

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[MNB request email]>: host mail1.mnb.hu[194.140.248.14] said: 550 5.7.1
<[FOI #2994 email]>... 173.244.180.171 listed at
b.barracudacentral.org (in reply to MAIL FROM command)

Sent request to Magyar Nemzeti Bank again.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Amint azt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapokmánya és társadalmi
felelősségvállalási stratégiája is tartalmazza, az MNB feladatának tekinti
a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését, az ezt megalapozó közgazdasági,
társadalmi gondolkodás serkentését, illetve az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer és infrastruktúra javítását. Az MNB a rendelkezésére
álló eszközökkel segíteni kívánja a magyarországi közgazdasági oktatást,
az új irányzatok elterjedését, a tudományos műhelyek munkáját, a pénzügyi
műveltség szélesítését és ennek érdekében hirdette meg a Pallas Athéné
Közgondolkodási Programját és – többek között – e céljai megvalósítására
alapítványokat hozott létre.

 

Erre is figyelemmel a Pallas Athéné Közgondolkodási Program keretében
mindezidáig az MNB által létrehozott egyes alapítványok hirdettek meg
pályázatokat, amelyek a honlapon elérhetők. Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az adat
kezelőjét jogosítja fel és kötelezi a megkeresésben megjelölt közérdekű
adatok kiadására, illetve hozzáférhetővé tételére. A fentiek ismeretében
az adatigényben megjelölt adatok tekintetében adatkezelőnek a pályázatot
meghirdető, önálló jogi személyiséggel bíró alapítványok minősülnek.
Mindezekre tekintettel az alapítványok tevékenységéről – részben jogi
felhatalmazás, részben információ és dokumentumok hiányában – a Magyar
Nemzeti Bank nem tud adatot szolgáltatni.

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2][email protected]  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése