A Növekedési Hitelprogram hirdetései költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Növekedési Hitelprogram hirdetésével kapcsolatban
- tételesen mely nyomtatott vagy elektronikus médiában (print újság, rádió, tévé, internetes portálok stb.), illetve egyéb internetes honlapokon kerültek megjelenésre a hirdetések és ezeknek mennyi a költsége
- mennyi közterületi hirdetés került kihelyezésre (óriásplakát, citylight stb), ezeknek mennyi a költsége és mely közterületi reklámcégek kapták a hirdetési összegeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 22.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
(MNB) érkezett 2014. június 22. napján az Ön – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban arról tájékoztatjuk,
hogy a kért adatok előkészítéséhez nagymennyiségű adat feldolgozása
szükséges, ezért hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi határidőt 15
nappal meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2][email protected]  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz  érkezett 2014. június 22. napján a
KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról az Ön – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A Magyar Nemzeti Bank „Vállalkozási szerződés az MNB általános
kommunikációs feladatainak és a Növekedési Hitelprogram kommunikációs
feladatainak ellátására (KBE/000153/2013)” tárgyban közbeszerzési eljárást
folytatott le, mely vonatkozásában az I.M.G. Inter Media Group Kft.
ajánlattevő nyertességét 2014. január 21-én hirdette ki. Az eljárás
folyományaként az I.M.G. Inter Media Group Kft. Vállalkozó és a Magyar
Nemzeti Bank Megrendelő Vállalkozási keretszerződést kötött 2014. január
22-én, a Magyar Nemzeti Bank Megrendelő 2014. évi általános kommunikációs
feladatainak és a Növekedési Hitelprogramja (a továbbiakban: NHP)
kommunikációs feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív
tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és rendezvényszervezési,
piackutatási, közvélemény kutatási, elemezési és tanulmányírási feladatok,
valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) ellátása tárgyában.

 

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz az I.M.G. Inter Media Group Kft.-vel kötött
szerződés értelmében 2014. június 30-ig beérkezett információk alapján az
alábbi bontásban teljesített, illetve vállalt média megjelenést:

 

Megrendelt és elszámolt média Megrendelt, de még nem
Média megjelenések költsége elszámolt média
megjelenések költsége
TV 748 198 050 31 398 874
Közterület 469 001 538 402 634 750
Online 105 469 853 7 500 185
Sajtó 417 322 272 82 596 380
Rádió 323 625 189 71 891 276
Médiumok összes 2 063 616 902 596 021 465

Az adatok forintban és nettó elszámoláson értendőek.

 

 

Tisztelettel:

 

 

[1]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2][email protected]  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm szépen, de ezzel csak részben teljesült az közérdekű adatigénylés.

Az adatigénylésem célja, hogy a közpénz végső soron mely cégekhez kerül a hirdetések ellenében.

Ezért kértem, hogy tételesen, médiafelületenkénti bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy hol, milyen értékben, és hányszor kerülnek/kerültek megjelenésre a hirdetések.

Pl:
TV2, 148 reklámspot, X millió forint
Index, banner, 24 nap, Y millió forint
Óriásplakát, cégnév, darabszám, Z millió forint

És ha kérhetem táblázatos formában, mert a levélben összeérnek a számok, és nem egyértelmű, hogy melyik adat micsoda.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Ferencz Gábor!

Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítése még folyamatban van, médiánkénti, illetve médiafelületenkénti bontásban, megjelenési szám és érték szerinti tételes közérdekű adatokat a Magyar Nemzeti Bank csak a szerződés lezárását követően – az MNB által megbízott ügynökség által összesített adatok alapján – tud rendelkezésre bocsátani. Természetesen a szerződés lezárását követően, erre irányuló közérdekű adatigény esetén a Magyar Nemzeti Bank áll bármely adatkérő rendelkezésére és amint eddig is, teljesíteni fogja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos törvényben meghatározott valamennyi kötelezettségét.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a választ!
Mikorra várható a szerződés lezárása és az adatok összegzése?

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Ferencz Gábor!

A Magyar Nemzeti Bank az I.M.G. Inter Media Group Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződése értelmében a vállalkozó a szolgáltatást a szerződés aláírásától 2014. december 31. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani. Az adatok összesítése a szerződés lezárását követően várható.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Önök 2014 augusztusában a közérdekű adatigénylésemre (Növekedési Hitelprogram hirdetési költségei, http://kimittud.atlatszo.hu/request/a-no...),
azt válaszolták, hogy
"A Magyar Nemzeti Bank az I.M.G. Inter Media Group Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződése értelmében a vállalkozó a szolgáltatást a szerződés aláírásától 2014. december 31. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani. Az adatok összesítése a szerződés lezárását követően várható."

Ez az időpont lejárt, ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Növekedési Hitelprogram hirdetésével kapcsolatban
- tételesen mely nyomtatott vagy elektronikus médiában (print
újság, rádió, tévé, internetes portálok stb.), illetve egyéb
internetes honlapokon kerültek megjelenésre a hirdetések és ezeknek mennyi a költsége
- mennyi közterületi hirdetés került kihelyezésre (óriásplakát,
citylight stb), ezeknek mennyi a költsége és mely közterületi
reklámcégek kapták a hirdetési összegeket.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Ferencz Gábor!

Kérdésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank az alábbi választ adja:

A megkötött vállalkozási keretszerződés szerint a Vállalkozó a szolgáltatást meghatározott időtartamban, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani. A keretösszeg 2014. december 31-ig nem került kimerítésre, így a szerződés teljesítése még folyamatban van. Ennek megfelelően a médiánkénti, illetve médiafelületenkénti bontásban, megjelenési szám és érték szerinti tételes közérdekű adatokat a Magyar Nemzeti Bank változatlanul csak a szerződés lezárását követően – az MNB által megbízott ügynökség által összesített adatok alapján – tud rendelkezésre bocsátani. A szerződés lezárását követően, erre irányuló közérdekű adatigény esetén a Magyar Nemzeti Bank teljesíteni fogja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos törvényben meghatározott valamennyi kötelezettségét.

Üdvözlettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a válaszukat.
A keretösszeg igen jelentős, elképzelhető, hogy ebben az évben (2015-ben) sem fog kimerülni, így még idén (2015-ben) sem tudják teljesíteni az adatigénylést?

És ezek alapján Önöknek jelenleg semmilyen információjuk, adatuk sincs arról, hogy az Önök hirdetése az Önök pénzéből hol milyen felületen hányszor jelent meg?

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

7 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Kérdésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank az alábbi választ adja:

 

A Magyar Nemzeti Bank „Vállalkozási szerződés az MNB általános
kommunikációs feladatainak és a Növekedési Hitelprogram kommunikációs
feladatainak ellátására (KBE/000153/2013)” tárgyban közbeszerzési eljárást
folytatott le, mely vonatkozásában az I.M.G. Inter Media Group Kft.
ajánlattevő nyertességét 2014. január 21-én hirdette ki. Az eljárás
folyományaként az I.M.G. Inter Media Group Kft. Vállalkozó és a Magyar
Nemzeti Bank Megrendelő Vállalkozási keretszerződést kötött 2014. január
22-én, a Magyar Nemzeti Bank Megrendelő 2014. évi általános kommunikációs
feladatainak és a Növekedési Hitelprogramja (a továbbiakban: NHP)
kommunikációs feladatainak (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív
tervezési, kivitelezési és gyártási, PR és rendezvényszervezési,
piackutatási, közvélemény kutatási, elemezési és tanulmányírási feladatok,
valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) ellátása tárgyában.

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz az I.M.G. Inter Media Group Kft.-vel kötött
szerződés értelmében 2015. január 31-ig befoglalt felületek és adatok
alapján az alábbi bontásban teljesített, illetve vállalt média
megjelenést:

 

Növekedési Hitelprogram kampány célja: bemutassa a Magyar Nemzeti Bank
működését, tevékenységét és ezen belül kiemelt cél a Növekedési
Hitelprogram (NHP) II. szakaszának megismertetése kommunikációs eszközön
keresztül a KKV szektorral és a lakossággal.

 

[1]cid:[email protected]

 

 

MNB – Magyar Pénzverő kampány

Kampánycél:  Magyar Pénzverő kibocsátott érmék eladásának ösztönzése. A
kampány november 13-án indult és még mindig tart.

 

[2]cid:[email protected]

 

 

MNB – Új bankjegy kibocsátás

Kampánycél: MNB új 10 000 Ft-os címletének kommunikációja a lakosság felé.
A fizetett sajtó és online megjelenések mellett a televízióban közérdekű
közleményként (0 Ft) futó spot kerül elhelyezésre minden országos
közszolgálati és kereskedelmi, illetve jelentős számú kábelcsatornán.
2014.12.15-ig 404 db TV szpot került adásba, mellyel közel 5 millió főt
ért el a kampány.

 

[3]cid:[email protected]

 

MNB – Kutatások

·         NHP – megismerni a magyarországi vállalkozások finanszírozási
helyzetét, igényeit és a jövőre vonatkozó terveit.

·         WDN – Európai Központi Bank (EKB) által szervezett Wage Dynamics
Network kutatás

·         Magáncsőd -  átfogó képet ad azokról a magyar állampolgárokról,
akiket érinthet a fogyasztói magáncsőd intézménye

·         Lakossági eladósodottság -  információgyűjtés a háztartások
pénzügyi helyzetéről, megtakarítási szokásairól, eladósodottságáról,
melynek segítségével jobban megérthető a háztartások fogyasztási,
megtakarítási, hitelfelvételi viselkedése és a háztartásokat érő hatások
pénzügyi stabilitásra vonatkozó következményei.

 

[4]cid:[email protected]

 

MNB – Egyéb kiadványok/aktivitások

·         Hitelintézeti szemle

·         Karácsony üdvözlőlap

·         Heti közéleti elemzés

·         Honlap áttervezés

·         Sajtófal tervezés és kivitelezés

·         Függetlenség és Felelősség kiadvány

 

[5]cid:[email protected]

 

 

Szeretnénk kiemelni, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet részleteibe
menően kielemezni a kampányokat, ehhez jelentősen több időre van
szükségünk. Az elérési adatok tájékoztató jellegűek és a kampányok
lezárulta után tudunk pontos adatokat adni.

 

Tisztelettel:

 

[6]cid:[email protected] Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [7][email protected]  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Az MNB és az I.M.G közötti keretszerződés alapján legyenek szívesek elküldeni a keretszerződés 4.1.3. pontja szerint eddig megtörtént kampányigazolások időpontját, és ha ilyenre sor került, akkor az azok részeként átadott dokumentációt.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

A március 14-én küldött adatigénylésemre még nem kaptam választ, a 15 napos határidő lejárt.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

2014 júniusa tart a levelezés ebben közérdekű adatigénylésben, ezért legyenek szívesek ÉRDEMBEN teljesíteni.

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy a Növekedési Hitelprogram hirdetésével kapcsolatban
- tételesen mely nyomtatott vagy elektronikus médiában (print
újság, rádió, tévé, internetes portálok stb.), illetve egyéb
internetes honlapokon kerültek megjelenésre a hirdetések és ezeknek
mennyi a költsége
- mennyi közterületi hirdetés került kihelyezésre (óriásplakát,
citylight stb), ezeknek mennyi a költsége és mely közterületi
reklámcégek kapták a hirdetési összegeket."

Ha nem tudja a Magyar Nemzeti Bank, hogy elmúlt 1,5 évben a Magyar Nemzeti Bank által kifizetett 6 milliárd forintért hol jelentek meg a Magyar Nemzeti Bank hirdetései, vagyis kihez került a Magyar Nemzeti Bank közpénze, akkor legyenek szívesek ezt írásban a tudtomra adni.

Amennyiben nem teljesítik az adatigénylést, vagy nem válaszolnak, kénytelen leszek jogi útra terelni a folytatást.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Ferencz Gábor!

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) NAIH/2015/3307/8/V. ügyszámon 2015. szeptember 24. napján kelt állásfoglalásában felszólította a Magyar Nemzeti Bankot (MNB), hogy a Növekedési Hitelprogram kommunikációjával kapcsolatos közérdekű adatigénylést teljesítse.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30. § (2) bekezdés első mondata szerint: „Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.”

Az adatigénylésben kért formában az adatok nem állnak rendelkezésre, azok előállítása, strukturálása aranytalan nehézség nélkül nem biztosítható.

Erre vonatkozóan a NAIH a NAIH-4205-2/2012/V. sz. iratában a következőket rögzíti: „Tekintettel arra, hogy az adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, az adatkezelő nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a keze-lésében lévő adatok tekintetében kell a törvény szabályai szerint biztosítania.”

A fentiek alapján a NAIH állásfoglalásában megfogalmazottak szerint az MNB az adatigénylést a korábban a NAIH részére megküldött iratanyag, elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátásával teljesíti.

A nagy méretű iratanyagot elektronikus levelezőrendszeren keresztül azonban nem tudjuk elküldeni, így azt, elektronikus adathordozó eszközön az Ön által - válaszlevélben - megadott címre postázzuk.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Kérem erre a címre postázzák:

Ferencz Gábor
atlatszo.hu, Asimov Alapítvány
Budapest,
Üllői út 25.
1091

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor