A Nemzeti Védelmi Szolgálat felvételeinek kiszivárogtatása a PestiSrácok.hu-nak

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Központi Nyomozó Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Valamennyi információt és dokumentumot arról a döntésről, amely alapján kiszivárogtattak a PestiSrácok.hu nevű kormányközeli "oknyomozó" portálnak egy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat által titkosszolgálati módszerekkel rögzített videót. A kérdéses cikk itt található:
http://pestisracok.hu/miniszterek-kapnak...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 5.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Simon Richard dr., Központi Nyomozó Főügyészség

1 Attachment

 Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

 

A 2013. december 6. napján küldött megkeresésére hivatkozva a
következőkről tájékoztatom.

 

Nem „szivárogtattunk” semmit a PestiSrácok.hu nevű internetes újságnak. Az
Ön által megjelölt cikk 2. bekezdésének utolsó mondatában olvasható:

„Megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészséget, a helyettes szóvivő, Simon
Richárd megerősítette, van egy, a sajtó számára már előkészített
videofelvétel, amelyet kérésünkre a rendelkezésünkre bocsátott, mivel az
azon látható és hallható események nem sértik a nyomozás érdekeit és amit
már korábban a gyanúsítottak láttak és véleményeztek.”

Az Ön által megjelölt hírportál azzal kereste meg az ügyészséget, hogy
konkrét információjuk van a sajtóanyag létezéséről, és kérte a létezésének
megerősítését, és azt, hogy adjuk ki a sajtóanyagot részükre. Mivel
kötelezettségünk tájékoztatását adni olyan kérdésekben, amelyek nem
veszélyeztetik a nyomozás érdekeit, ezért a kért tájékoztatást megadtuk,
majd kérésükre a sajtóanyag egy példányát átadtuk részükre. Megjegyzem,
hogy a sajtóanyagot átadtuk azon televízióknak is, akik ezt kérték. A
sajtóanyagot egyébként az ügyészség honlapjának Sajtóhírek/”Hírek,
közlemények” rovatában is közzétettük.

 

A sajtóanyag nyilvánosságra hozataláról az ügyészség döntött. Nem készült
erre vonatkozóan semmilyen írásos dokumentum, mivel a döntés szóban
született. Erre tekintettel nem tudok Önnek dokumentumot küldeni.

 

Kérem, a jövőben szíveskedjék feltűntetni, hogy sajtótermék számára kér
felvilágosítást, vagy magánemberként fordul az ügyészséghez.

 

Tisztelettel:

 

   dr. Simon Richárd

főügyészségi ügyész

   helyettes szóvivő

    Központi Nyomozó Főügyészség

 

 

idézett részek megjelenítése