A miniszteri titkárság hivatalos látogatói 2013. március hónapban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a miniszteri titkárság látogatóinak listáját 2013. március hónapban (név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

Kovács Ildikó részére
kimittud.atlatszo.hu
Budapest
 
Tisztelt Kovács Ildikó!
 
Hivatkozással 2013. április 8-án kelt e-mail üzenetére a Miniszteri
Titkárság márciusi hivatalos látogatóit illetően, az alábbi tájékoztatást
adom:
 

* 2013. március 1-én Tomicah Tilleman, a civil társadalommal és fejlődő
demokráciákkal foglalkozó amerikai külügyi főtanácsadó és Eleni
Tsakopoulos-Kounalakis amerikai nagykövet,
* 2013. március 6-án Cornelia Pieper német külügyi államminiszter,
* 2013. március 7-én Marty M. Natalegawa indonéz külügyminiszter és Rafi
Schutz, az izraeli külügyminisztérium főigazgató-helyettese,
* 2013. március 19-én Volkan Bozkir, a török parlament külügyi
bizottságának elnöke és U Zaw Tun mianmari nagykövet,
* 2013. március 20-án Vlagyimir Tyitov orosz külügyminiszter-helyettes
és Fellegi Tamás miniszterelnöki megbízott,
* 2013. március 21-én Sompong Sanguanbun thai nagykövet, Ronald Lauder,
a Zsidó Világkongresszus elnöke, Maram Stern a Zsidó Világkongresszus
tiszteletbeli alelnöke, Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezető
igazgatója, Feldmájer Péter a MAZSIHISZ elnöke,
* 2013. március 25-én Gál Kinga EP képviselő, végül
* 2013. március 28-án Rostás Szabolcs, a Kolozsvári Krónika újságírója

 
tett látogatást a Miniszteri Titkárságon.
 
Üdvözlettel:
 
Gergály-Lukács Éva
a Közkapcsolati Iroda vezetője
Külügyminisztérium
 
 

idézett részek megjelenítése