A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” című ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú kiemelt projektjéhez kapcsolódó PR-kommunikációs feladatok végrehajtása tárgyában létrejött szerződés(eke)t azok esetleges mellékleteivel, illetve az elszámolásra, teljesítésigazolásra vonatkozó dokumentációval együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 3.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

[1]Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

dr. Bodoky Tamás Richárd úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés- A korrupció megelőzése és a
közigazgatás-fejlesztés áttekintése ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú
kiemelt projektjéhez kapcsolódóan

 

Tisztelt Bodoky Tamás Richárd úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Melléklet

[1]Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

dr. Bodoky Tamás Richárd úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés- A korrupció megelőzése és a
közigazgatás-fejlesztés áttekintése ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú
kiemelt projektjéhez kapcsolódóan

 

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Kérem, szíveskedjen a THE GUIDENCY által készített "Tájékoztatási kampányterv" valamint a Plan and Action Kft. által tervezett kisarculat dokumentumait is megküldeni részemre. Ha az adatok döntés-előkészítő jellegűek, kérem, szíveskedjen megjelölni, hogy az adatok pontosan milyen döntés meghozatalát szolgálják. Amennyiben a kért adatoknak csak egy része döntés-előkészítő jellegű, kérem, a többit szíveskedjen megküldeni a részemre. Az Alkotmánybíróság IV/02881/2012 számú határozatában kimondta, hogy abból, hogy az igényelt adat döntés megalapozását szolgálja, önmagában még nem következik kényszerítően a közérdekű adat nyilvánosságtól történő elzárás. Amennyiben az adatkezelő szerv a közérdekű adat kiadásának megtagadása mellett dönt, ezt a korábban tárgyalt, továbbá a jelen határozat rendelkező részének 2. pontjába foglalt alkotmányos követelmények érvényesülése érdekében megfelelően indokolni köteles. Ennek az indokolásnak egyrészt ki kell terjednie arra, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés megalapozását szolgálja a kiadni kívánt közérdekű adat, másrészt arra is, hogy a közérdekű adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

dr. Bodoky Tamás Richárd úr
részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés- A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú kiemelt projektjéhez kapcsolódóan

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:
Igazságügyi Minisztérium

idézett részek megjelenítése