A kormányhivatal vezetőinek hivatalos útjai Budapesten

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Csongrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a kormányhivatal vezetői közül kik és mikor voltak hivatalos úton Budapesten 2013.01.01. és 2014.04.30. között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Varga Márta,

1 Attachment

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal gépkocsi menetirányítása által készített
táblázatban megtekinthető, hogy a kormányhivatal vezetői közül kik és
mikor voltak hivatalos úton Budapesten 2013.01.01. és 2014.04.30. között.

 

Tekintettel arra, hogy B. Nagy László kormánymegbízott urat az állami
vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított
juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében havi 10.000 km térítésmentes
futásteljesítmény illette meg, így a mellékelten csatolt táblázat
Kormánymegbízott Úr hivatalos budapesti útjait nem tartalmazza.

 

Figyelembe véve azonban azt, hogy Kormánymegbízott Úr, a kérdéses
időszakban kormánymegbízotti tisztségén felül országgyűlési képviselő is
volt, átlagosan heti három utat hozzászámíthatunk a mellékelten csatolt
táblázat adataihoz. Minderre tekintettel megállapítható, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal vezető munkatársai átlagosan heti 6.5 darab utat
tettek meg Budapestre hivatali elfoglaltságukkal összefüggésben.

 

Szeged, 2014. november 19.

 

Üdvözlettel:

 

Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti kabinet

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel: (62) 562-604

Mobil: (06) 70 337 2689

E-mail cím: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése