A Győri Önkormányzat által az ETO-nak fizetett támogatás összege

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Metzger Mária, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az ETO-nak fizetett önkormányzati támogatás teljes összegét, 2014, 2013, 2012, 2011 és 2010 évekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Metzger Mária

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Metzger Mária!

 

Csatoltan megküldöm Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának válaszlevelét
közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Nagy Klára

jogi koordinációs referens

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

Tisztelt Dr. Nagy.Klára!

Szíves segítségét kérem, hogy az alábbiakban felsorolt szervezeteknek fizetett önkormányzati támogatás összegét kérem, hogy közöljék. Szeretném ezeket az adatokat, táblázatos, gépileg feldolgozható formátumban, küldje meg nekem. Ha valamelyik szervezett nem kapott támogatást, azt is jelölje.
Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány, az ETO Futsal Club, a Győri ETO Futball Club, a GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORTEGYESÜLET, a Győri ETO Kézilabda Club, a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete és a Győri ETO Kézilabda Utánpótlásért Közhasznú Alapítvány nevében. Bakfis Handball ETO Kft., CBA ETO PARK Kft., Divat ETO Park Kft., ETO ÉLMÉNYKÖZPONT Kft., ETO Férfi Kézilabda Club Kft., ETO Futsal Kft., ETO KALANDPARK Kft., ETO PARK CELEBRATION Kft., ETO PARK FITTNESS Kft., ETO PARK Irodaház Kft., ETO PARK Kft., ETOPrint Nyomdaipari Kft., ETO SELDON Bt., GYŐRI ETO FC Kft. éS MESSZI ETO Kft.

Köszönöm szíves segítségét!

Üdvözlettel:

Metzger Mária

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Metzger Mária!

Csatoltan megküldöm válaszlevelemet a közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Klára
csoportvezető

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Önkormányzati Osztály
Önkormányzati Csoport

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: + 36 96 500-406
Fax: + 36 96 500-160

idézett részek megjelenítése