Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Metzger Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Győri ETO Sport Egyesület tulajdonosi jogai

We're waiting for Metzger Mária to read a recent response and update the status.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a Győri ETO Sport Egyesület tulajdonosi körét és a tulajdonosok tulajdonának részarányát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Metzger Mária

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Metzger Mária!

 

Csatoltan megküldöm Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának válaszlevelét
közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Nagy Klára

jogi koordinációs referens

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Metzger Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.