A Forma 1 Magyar Nagydíj 2011. és 2012. években végzett egészségügyi biztosításáról

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Forma 1 Magyar Nagydíj 2011. és 2012. években végzett egészségügyi biztosításáról (mozgó őrség) szóló szerződéseket. Az egészségügyi biztosításnál, más külsős cégekkel kötött alvállalkozói szerződéseket, ha volt ilyen. Amennyiben ezt bármi okból nem áll módjukban megtenni, kérem,
szíveskedjenek a szerződés főbb pontjait (mikor, kivel kötötték, mekkora
időtartamra, milyen feltételek mellett, mekkora összegre) ismertetni.

Információt arról, hogy a szóban forgó egészségügyi biztosítással kapcsolatban, az Országos Mentőszolgálat bérbe adott-e bármilyen mentőgépjárművet, mentéstechnikai eszközt, más a biztosításban részt vevő külsős cégnek. Amennyiben igen, az erről szóló szerződéseket is kérem, küldjék meg.

Kimutatást arról, hogy az egészségügyi biztosításból mekkora bevétele származott az Országos Mentőszolgálatnak. Ebből a bevételből mennyit fizettek ki alvállalkozóknak, és mennyit saját dolgozóiknak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 20.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

2012.november 20-án kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében
azonnal, de legkésőbb 2012.december 05-ig válaszolniuk kellett
volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a
kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment

„A 2011. és 2012. évi Forma-1 Nagydíjak egészségügyi biztosításával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat nem adott bérbe mentőgépjárművet, mentéstechnikai eszközt más, a biztosításban résztvevő külsős cégnek.

A 2011. és 2012. évre vonatkozóan csatoljuk a kimutatást arról, hogy az egészségügyi biztosításból mekkora bevétele származott az Országos Mentőszolgálatnak, illetve ebből mennyit fizetett ki a dolgozóknak.”

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment