A főigazgató asszony önéletrajza

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. made this Közérdekűadat request to Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Tolnai Jánosné Dr. főigazgató asszonynak a személyügyi nyilvántartás részeként kezelt önéletrajzát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 30.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség!

Jelzem, hogy a közérdekű adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő a tegnapi napon eltelt. Kérem, válaszoljanak az adatigénylésre!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.