A Fehér Sólyom Kiadói és Kereskedelmi Bt.-vel kötött esetleges további szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a Fehér Sólyom Kiadói és Kereskedelmi Bt.-vel a Kossuth, a Petőfi, a Bartók, valamint az MR4, MR6 és MR7 rádiócsatornák hangzó arculati elemeinek megtervezésére, zenei hangszerelésére és azok felvételére vonatkozó 2013. március 21-i szerződésen kívül megkötött esetleges további szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 31.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
átlátszó.hu nonprofit kft.

MTVA Sajtóiroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

5 Melléklet

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

 

A 2013. október 31. napján kelt és megküldött,  a közrádió hangzó arculati
elemeinek elkészítésére vonatkozó szerződésen túl az MTVA és a Fehér
Sólyom Bt. által megkötött szerződések, mint közérdekű adatok kiadása
tárgyában írt levelére a csatolt szerződéseket küldjük meg.

 

Tiszteltettel:

 

 

  Lencsó Rita

sajtófőnök

Mobil: +36 30 538 3458
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Leírás: Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése