Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 1124 Budapest, Csörsz utca 14. szám alatt található sportcentrum,
a mellette lévő három sportpálya, valamint a Jagelló úti
földfelszíni gépkocsi parkoló (helyrajzi szám: 7911/2) bérbeadására
irányuló egyfordulós licittárgyalás eredményét, azon belül a
nyertes pályázó nevét, a bérbeadás kezdeti és végdátumát, valamint
a licit során kialkudott végleges bérleti díjat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 20.

Üdvözlettel:

Harang Péter

Borsodi Klaudia dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram,

 

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. 10. 16. napjától
hirdetett pályázatot a 7911/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 
a 1124 Budapest XII. kerület, Csörsz utca 14. szám alatt fekvő 72.881 m2
nagyságú, művelési ágból kivett étterem, sporttelep, szolgáltatóház és
mélygarázs megjelölésű ingatlanon található sportcentrum, a mellette lévő
három sportpálya, valamint a Jagelló úti földfelszíni gépkocsi parkoló (a
továbbiakban együttesen: Sportcentrum) közös, 15 éves határozott
időtartamra szóló bérletére. A pályázati dokumentáció megvásárlására és a
pályázati ajánlatok benyújtására 2012. 10. 16. napjától 2012. 11. 16.
napján 12.00 óráig volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy a pályázati
időszakban nem érkezett érvényes pályázat, az Önkormányzat a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánította.

 

 

Üdvözlettel.

dr. Borsodi Klaudia

aljegyző

 

Budapest XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5949

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [email address]

 

 

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése